ANNONS

Foto: Dreamstime

Så kan befintliga bostäder förvandlas till lågenergihus

I en energiteknikrapport har kvartetten Kristina Fyhr, Monica Axell, Svein Ruud och Per Ingvar Sandberg skrivit om ombyggnationer av befintliga bostäder till lågenergihus.

Rapporten har skrivits för forskningsrådet Formas med syfte att belysa olika energieffektiviserande åtgärder som är aktuella för att bygga om en bostad, en-och eller flerfamiljshus, till lågenergihus.
Byggnadssektor står för ungefär 40 procent av energianvändningen i Europa. Förhållandena är ungefär de samma för Sverige.
Rapporten går igenom åtgärder för att minska energianvändningen genom att bygga om befintliga bostäder till lågenergihus.

För att bygga om en befintlig bostad till ett lågenergihus krävs ofta både klimatskärm och installationer. På klimatskärmen kan det vara åtgärder på tätskikt, tak, vind, fasad, fönster, dörrar och grund. Ett väl fungerande tätskikt är en förutsättning för att få ett hus med låg energianvändning.
Installationer är en viktig del i ett hus och genom att förbättra och effektivisera dessa system går det att spara mycket energi. Exempel på installationer som finns i ett hus är uppvärmningssystem, värmedistributionssystem, ventilationssystem, styr- och reglersystem samt tappvarmvattensystem. Elinstallationer har även de en betydande inverkan på huset och dess funktioner.
Byte av uppvärmningssystem kan minska energianvändningen om ett mer energieffektivt alternativ väljs exempelvis värmepump eller ett biobränslesystem i kombination med sol.

Författarna till rapporten avslutar inledningen med att konstatera att det finns många möjliga åtgärder att införa för att minska energianvändningen i en bostad, men vilka som är bäst beror på vilka förutsättningar som finns.
En noggrann undersökning krävs för att reda ut vilken eller vilka åtgärder som har bäst effekt.
Dessutom konstateras att varje bostad har unika förutsättningar.
Sist men inte minst har beteendet en obestridlig inverkan på energianvändningen och genom ökad medvetenhet om sitt eget beteende och tillämpning av kunskaperna finns en betydande potential för energibesparingar.

Källa: Energiteknikrapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut av Kristina Fyhr, Monica Axell, Svein Ruud och Per Ingvar Sandberg om ombyggnationer av befintliga bostäder till lågenergihus.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS