ANNONS

Socialdemokraterna i Falun framhåller nu att man ämnar återlyfta frågan om nedskärningar vid Slättaanläggningarna. ”Vi kommer ta den här diskussionen med Falualliansen, däribland på nästa sammanträde för kultur- och fritidsnämnden i maj månad”, säger kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Sverre Wide (S).
Foto: Sonny Jonasson

(S) tar ton i Slättasituation

FALUN. Slättaanläggningarna är föremål för förändring. Som tidigare rapporterats planeras bland annat stängning av gymmet och framöver bantad badsäsong. Socialdemokraterna går nu i klinch med ämnet. – Vi vill i stället se att man gör ett omtag i frågan och ämnar ta den här diskussionen med Falualliansen, säger Sverre Wide som är 2:e vice ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd.
De aviserade ingreppen i Slättaanläggningarna innebär bland annat kortare sommar för utomhusbadet från och med 2022 samt att gymmet ska stängas för allmänheten.
Nyheter som skapat oro bland såväl boende i området som berörd personal.
Anledningen är av ekonomisk natur och har sin grund i att kommunens kultur- och fritidsförvaltning behöver spara pengar.
Det här har pågått något år och har inneburit minskade kostnader i fråga om både chefer och administration. Det har helt enkelt varit väldigt mycket fokus på ekonomi. Nu vill jag se framåt, och det är självklart roligare att utveckla än att avveckla”, förklarade kultur- och fritidsnämndens ordförande Svante Parsjö Tegnér i Annonsbladet för cirka en månad sedan, och formulerade även förståelse för dem som ängslas av beslutet.
Via bland annat en flygbladskampanj flaggar nu Socialdemokraterna i Falun för att man på nytt ämnar lyfta frågan om förändringar i Slätta på den politiska agendan.
Sverre Wide är 2:e vice ordförande i kommunens kultur- och fritidsnämnd.
– Det vi vill göra är att ge kultur- och fritidsförvaltningen förutsättningar till ett omtag i frågan.
– Detta för att se hur man kan utveckla i Slätta utan att göra dessa ingrepp i anläggningarna.
Wide vidareutvecklar och knyter an till invånarvärden och stadsdelens fysiska attribut.
– Det här handlar ju delvis också om att vidhålla en god boendemiljö. Vi tror att det är klokt och även på lång sikt förebyggande att bevara utbudet i Slätta.
Han inflikar att denna inställning också omfattar kultur- och fritidsaspekter i andra delar av kommunen, men att situationen i Slätta aktualiserar frågan.
Wide, socialdemokrat och i nuläget alltså i politisk opposition i Falun, konstaterar i likhet med Svante Parsjö Tegnér (L) det hela ha ekonomiska förtecken.
Dock med tillägget att det egna partiets budget såg annorlunda ut rörande dessa sammanhangs funktion och utbud.
– Det är ett tidigt skede av processen, men vi kommer ta den här diskussionen med Falualliansen, framhåller Sverre Wide.
Och fortsätter:
– Däribland på nästa sammanträde för kultur- och fritidsnämnden i maj månad.
Det upprop som av privatperson författats i kommunens forum ”Faluförslaget” har i skrivande stund 625 röster som önskar att kommunen omprövar beslutet gällande nedläggningen av gymmet.
Flygbladet som landat i brevlådor tillhörande stadsdelsbefolkningen har av (S) följande tre punkter placerade under rubriceringen ”Vi vill”:
❚ Att Slättaanläggningen räddas kvar
❚ Att resurser omfördelas för att driva verksamheten vidare
❚ Att en medborgardialog genomförs i syfte att utveckla Slättaområdet
Hur anser ni att man bör göra i stället, om pengar behöver sparas?
– Nu står vi ju vid förutsättningar där rådande budget innebär ganska stora nedskärningar inom kultur och fritid, menar Sverre Wide.
Han utvecklar:
– Vi tycker som sagt att frågan ska återlyftas, att man tar ett omtag för att se om man kan göra på annat sätt och inte spara pengar på bland annat Slättaanläggningarna.
Ni framhåller medborgardialog som önskvärd. Har ni redan nu varit i kontakt med aktörer ute i Slätta?
– Ja, vi har pratat med företrädare för näringsliv och föreningsliv i Slätta.

– De tycker att det hela känns väldigt tråkigt och vill få till stånd en förändring av det här, avslutar Sverre Wide.

Sverre Wide, 2:e vice ordförande i Falu kommuns kultur- och fritidsnämnd. Foto: Privat
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS