ANNONS

”När friskolereformen genomfördes 1992 var visionen att fler pedagogiska idéer skulle blomstra med fristående huvudmän. Vi vet i dag att utvecklingen blivit en annan. Skolan har blivit en marknad där några få skolkoncerner dominerar och gör stora vinster med våra skattemedel. Det vore bättre om dessa pengar i stället kunde användas till barn och elever i kommunala förskolor och skolor för att ge ALLA barn bättre förutsättningar att få en bra utbildning.”Så motiverar Socialdemokraterna i Hedemora sitt partis inställning till att låta flera friskolor etablera sig i kommunen. Man menar att det är ett hinder mot skolutvecklingen av Hedemora kommuns förskolor och skolor och säger nej till fler fristående skolor och förskolor.För skolverksamheten är, som man säger, ”en samhällelig uppgift med ansvar att ge våra barn och ungdomar en bra utbildning och likvärdiga förutsättningar för det fortsatta livet”.Är det inte bra att det finns fler skolalternativ att välja mellan?– Det är det vanligaste argumentet för friskolor och det finns naturligtvis en sanning i detta, men det finns också en baksida av myntet som är mer negativ och som det sällan pratas om, säger Ann-Marie Stenberg Carlsson, ledamot i bildingsnämnden i Hedemora kommun.Vad är det för baksida?– Fristående skolor och förskolor får lika mycket pengar per elev från kommunen som de kommunala skolorna. Men om kommunen till exempel har behov att bygga om eller renovera en skola med ökade kostnader som följd, då ska den fristående skolan också få mer pengar från kommunen trots att de inte har några merkostnader. Ann-Marie Stenberg Carlsson lägger fram flera aspekter som Socialdemokraterna menar ger friskolor fördelar i förhållande till den kommunala skolverksamheten. Oavsett åt vilket håll eleverna flyttar.– Om ett fåtal elever från en kommunal skola väljer en fristående skola är det mycket svårt att minska kostnaden för den kommunala skolan så länge inte antalet klasser och grupper minskar. Om en fristående skola läggs ner eller elever från friskolorna väljer en kommunal skola är det alltid ett kommunalt ansvar att omedelbart erbjuda utbildning till barnen. Kommunen måste därför alltid ha ett utrymme i sin skolorganisation för att kunna leva upp till de kraven. De fristående förskolorna och skolorna kan alltid välja en organisation som är optimal för sin verksamhet. De kan alltid säga nej till fler barn i sina verksamheter.Olympicaskolan i Hedemora är ju en friskola. Tar den viktiga resurser från de kommunala skolorna?– Det här gäller framtiden och är inte någon kritik mot befintliga skolor i kommunen. Vi lyfter en principiell fråga som berör hur resurserna fördelas i dag. Det vi säger är att vi inte tänker medverka till att vi får fler förskolor eller friförskolor. Det resursfördelningssystem vi har dränerar kommunens budget och minskar resurserna för eleverna i de kommunala skolorna, medan det ger fristående enheter fördelar. Det gör det också utmanande för kommunen att kunna finnas som ett alternativ på alla orter.Kommer Socialdemokraterna att kunna genomdriva ett förbud mot nya friskolor i Hedemora och hur ska det gå till i så fall?– Det bestämmer väljarna i Hedemora. Vi anser att fler fristående grundskolor och förskolor är ett omedelbart hinder mot skolutvecklingen av Hedemora kommuns förskolor och skolor. Socialdemokraterna i Hedemora kommer därför säga nej till fler fristående skolor och förskolor i kommunen. Får vi stöd av väljarna i Hedemora så ökar det naturligtvis våra möjligheter att driva vår politik.
Foto: John Leander

S säger nej till fler friskolor

HEDEMORA Socialdemokraterna vill inte ha fler friskolor i Hedemora. Resurserna behövs till den kommunala skolan anser partiet.

”När friskolereformen genomfördes 1992 var visionen att fler pedagogiska idéer skulle blomstra med fristående huvudmän. Vi vet i dag att utvecklingen blivit en annan. Skolan har blivit en marknad där några få skolkoncerner dominerar och gör stora vinster med våra skattemedel. Det vore bättre om dessa pengar i stället kunde användas till barn och elever i kommunala förskolor och skolor för att ge ALLA barn bättre förutsättningar att få en bra utbildning.”

Så motiverar Socialdemokraterna i Hedemora sitt partis inställning till att låta flera friskolor etablera sig i kommunen. Man menar att det är ett hinder mot skolutvecklingen av Hedemora kommuns förskolor och skolor och säger nej till fler fristående skolor och förskolor.
För skolverksamheten är, som man säger, ”en samhällelig uppgift med ansvar att ge våra barn och ungdomar en bra utbildning och likvärdiga förutsättningar för det fortsatta livet”.

Är det inte bra att det finns fler skolalternativ att välja mellan?
– Det är det vanligaste argumentet för friskolor och det finns naturligtvis en sanning i detta, men det finns också en baksida av myntet som är mer negativ och som det sällan pratas om, säger Ann-Marie Stenberg Carlsson, ledamot i bildingsnämnden i Hedemora kommun.

Vad är det för baksida?
– Fristående skolor och förskolor får lika mycket pengar per elev från kommunen som de kommunala skolorna. Men om kommunen till exempel har behov att bygga om eller renovera en skola med ökade kostnader som följd, då ska den fristående skolan också få mer pengar från kommunen trots att de inte har några merkostnader.

Ann-Marie Stenberg Carlsson lägger fram flera aspekter som Socialdemokraterna menar ger friskolor fördelar i förhållande till den kommunala skolverksamheten. Oavsett åt vilket håll eleverna flyttar.
– Om ett fåtal elever från en kommunal skola väljer en fristående skola är det mycket svårt att minska kostnaden för den kommunala skolan så länge inte antalet klasser och grupper minskar. Om en fristående skola läggs ner eller elever från friskolorna väljer en kommunal skola är det alltid ett kommunalt ansvar att omedelbart erbjuda utbildning till barnen. Kommunen måste därför alltid ha ett utrymme i sin skolorganisation för att kunna leva upp till de kraven. De fristående förskolorna och skolorna kan alltid välja en organisation som är optimal för sin verksamhet. De kan alltid säga nej till fler barn i sina verksamheter.

Olympicaskolan i Hedemora är ju en friskola. Tar den viktiga resurser från de kommunala skolorna?
– Det här gäller framtiden och är inte någon kritik mot befintliga skolor i kommunen. Vi lyfter en principiell fråga som berör hur resurserna fördelas i dag. Det vi säger är att vi inte tänker medverka till att vi får fler förskolor eller friförskolor. Det resursfördelningssystem vi har dränerar kommunens budget och minskar resurserna för eleverna i de kommunala skolorna, medan det ger fristående enheter fördelar. Det gör det också utmanande för kommunen att kunna finnas som ett alternativ på alla orter.

Kommer Socialdemokraterna att kunna genomdriva ett förbud mot nya friskolor i Hedemora och hur ska det gå till i så fall?
– Det bestämmer väljarna i Hedemora. Vi anser att fler fristående grundskolor och förskolor är ett omedelbart hinder mot skolutvecklingen av Hedemora kommuns förskolor och skolor. Socialdemokraterna i Hedemora kommer därför säga nej till fler fristående skolor och förskolor i kommunen. Får vi stöd av väljarna i Hedemora så ökar det naturligtvis våra möjligheter att driva vår politik.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS