Rullande minisjukhus stärker sjukvården

Region Dalarnas nya flerbårsambulans har kapacitet för fyra patienter samtidigt, vilket spås avlasta ordinarie akutambulanser. Sjukvårdarna själva är posititvt inställda till det spatiösa fordonet. "En stor tillgång för oss. Det är också gott om utrymme här inne, och den öppna gången till förarhytten gör att vi sjukvårdare på ett väldigt smidigt sätt kan kommunicera med varandra", säger Åsa Wallin.
Foto: Sonny Jonasson
DALARNA/UPPSALA Ambulanssjukvården i Region Dalarna har fått en flerbårsambulans. Det voluminösa motordonet har plats för fyra patienter åt gången.

– Verkligen ett bra tillskott för ambulanssjukvården som bidrar att avlasta akutambulanserna, säger Åsa Wallin, specialistsjuksköterska och ambulansförare.

Den nya flerbårsambulansen har hunnit med några turer sedan sin nyligen genomförda jungfruresa. Grundrutten startar i Mora, via Falun och Avesta och vidare till slutdestination Uppsala. Sedan tillbaka igen på eftermiddagen.
– En stor tillgång för oss, framhåller Åsa Wallin.
Det sprillans nya vårdekipaget har ett allt annat än blygsamt omfång.
– Nog är det lite ovant att köra den, den är så pass stor att man nästan får den här busskänslan, det här lilla gunget, utvecklar Åsa.

Huvudsyftet med det nya fordonet är framför allt vid ej akuta transporter mellan sjukhusen. Vid större olyckor kan den emellertid även användas för akuta uppdrag. Kapaciteten är fyra patienter samtidigt; två liggande och två sittande. Vilket innebär att den ersätter fyra ambulanser.
Den är därtill specialdesignad för ändamålet.
Åsa Wallin och kollegan Daniel Videtind visar jätteambulansens interiör, där mittdelen uppbär patientfåtöljer och längre bak återfinns bårplatser. Syrgastuber och medicinsk utrustning med tillhörande teknikpark inger känslan av ett mobilt sjukhus i bussformat.
– Det är också gott om utrymme här inne, och den öppna gången till förarhytten gör att vi sjukvårdare på ett väldigt smidigt sätt kan kommunicera med varandra hela tiden, säger Åsa Wallin.

Flerbårsambulansen avlastar akutambulanserna genom att överta dessas planerade uppdrag. På så vis minskas antalet transporter med akutambulanser till och från sjukhusen inom länet och utsocknes. Summa summarum: ambulansernas beredskap för akuta uppdrag ökar. Därtill finns synergieffekter i miljöns favör.
Bemanningen utgörs av ordinarie personal – alltid två till antalet, varav minst en är legitimerad sjuksköterska eller ambulanssjuksköterska.
En patient har under Åsas och Daniels försyn nu anlänt Falu lasarett, och på den andra bårplatsen återfinns en patient vars kompassriktning remitterar den stora ambulansen norrut i länet.
– Det är dags att åka vidare. Nästa destination Mora, anför Daniel Videtind och manövrerar ekipaget ur ambulansgaraget och ut i den väntande snöstormen.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 05 2019.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

BORLÄNGE/FALUN. Zontaklubben i regionen summerar en period av stor aktivitet och sätter fortsatt fokus på att stärka kvinnor och flickor.
FALUN. Antagningspoängen för lärarutbildningarna ligger i botten på flera håll i landet. Men Högskolan Dalarna ser ut att gå mot strömmen. Här ligger antagningspoängen betydligt högre.
DALARNA. Hjärnforskningen är ett område som kräver sylvass kompetens och stora resurser. Nyligen kunde Hjärnfonden tillägna ett bidrag om 90 miljoner kronor till ändamålet.