ANNONS

Rostugnen i Vikmanshyttan är värre skadad än väntat.
Foto: Pär Sönnert

Rostugnen i Vikmanshyttan värre skadad än väntat

Den fornminnesklassade rostugnen vid gamla bruket i Vikmanshyttan skulle genomgå ett planerat underhåll. Men då upptäcktes skador som kräver betydligt mer kostsamma reparationer än väntat.

En rostugn är en ugn som förr användes för rostning av malm vid en masugn. Detta för att avlägsna fukt och göra malmen sprödare. Rostugnen i Vikmanshyttan byggdes 1864. Den är klassad som fornminne och är den enda byggnad på platsen som är så pass gammal och bevarad.
Men när den nyligen stod inför ett nytt underhållsarbete för att fortsätta bevarandet upptäcktes skador som krävde mer än det underhållsarbete man räknat med från kommunens sida.
– När vi väl var på plats såg vi att rostugnen hade skador som krävde åtgärder som vi inte hade budget till. Så vi var tvungna att dra i handbromsen och dokumentera skadorna och äska pengar, berättar Kristoffer Abrahamsson som är projektledare för underhållet av rostugnen.

Skadorna som Kristoffer främst åsyftar är på taket och på slagstenspipan.
– Den första runda delen av pipan har väldigt mycket frostsprängningar och takbrädorna har gjort sitt och behöver bytas ut. Hade det varit någon enstaka bräda hade vi kunnat fixa det med det vanliga underhållet, men när det är så stora delar som behöver bytas så krävs det mer.

Något beslut från kommunen om att ge pengar till åtgärder av de mer omfattande skadorna har inte tagits av kommunen och det är oklart när det kan ske. Enligt Kristoffer Abrahamsson är det åtminstone inte akut bråttom.
– Nej, tak brukar rasa in om det blir stora snömängder, men det här taket lutar så pass mycket så det är ingen fara. Men det vore förstås synd om det kommer in vatten i konstruktionen. Det vore synd om det blev värre för att taket är dåligt.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS