ANNONS

Padelhall byggs i Smedjebacken. Från vänster kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning, tillsammans med Lars Willner och Johan Aldén representanter från Ludvika Padel samt Andreas Östby, biträdande fritidschef / anläggningsansvarig Herosfältet.
Foto: Veronica Rigtorp

Rönning: “Här har det varit efterfrågan länge”

Padeln har svept fram över Sverige senaste åren och intresset för den nya sporten är enormt. Nu är det Smedjebackens tur att bereda väg för padelfebern.

I våras öppnade två utomhusbanor vid Hagge golfbana, och nu pågår det initiala förarbetet för en padelhall på Herosfältet.
Bakom projektet står Ludvika Padel.
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning och biträdande fritidschef/anläggningsansvarig för Herosfältet Andreas Östby berättande tillsammans med Ludvika Padels representanter Johan Aldén och Lars Willner om planerna för padelhallen.

Hallen är planerad att ligga på grus/gräsplanen som tidigare varit både fotbollsplan och haft hockeyrink mellan Ovakohallen och Smedjehallen.
– Boulebanorna närmast Smedjehallen kommer att finnas kvar, förtydligar Fredrik Rönning.
Hallen kommer att vara på 25 x 45 meter och rymma cirka 3 dubbelbanor och 1-2 två singelbanor.
Kostnaden är inte helt fastställd men det rör sig om flera miljoner, avslöjar Ludvika Padels representanter.
– Vi är startklara med finansieringen och entreprenör, säger Johan Aldén.
Förhoppningen är att sätta spaden i backen så snart allt är klart och det byggtekniska tillåter. Färdig hall hoppas man ha i maj 2021.

Om hallen ska ha omklädningsrum är inte klarlagt, eventuellt kan det bli att man nyttjar redan befintliga på området. Detta ämne är dock inte färdigdiskuterat.
– Vi försöker få till bra förutsättningar för sporten genom bra belysning och väl tilltagen takhöjd med mera, meddelar Lars Willner.
Padelsporten har slagit igenom i Sverige med buller och bång och det finns en stor efterfrågan på banor.
– Här har det varit efterfrågan länge, säger Fredrik Rönning, som är glad att Ludvika Padel vill satsa på att bygga hall i Smedjebacken.
Fredrik fortsätter:
– Tanken är att det ska vara ett långsiktigt samarbete.

Företaget har redan i dag padelbanor vid Hagge golfbana och påbörjar bygget av en padelhall i Ludvika den 2 oktober. Denna beräknas stå klar våren 2021.
Hallen i fråga kommer att vara på 1 400 kvadratmeter och innehålla tre dubbelbanor och en singelbana.
– Efterfrågan på singelbanor har ökat, förklarar Johan Aldén.
Ludvika Padel räknar också med att samutnyttja banorna i Ludvika och Smedjebacken. Vid fullbokad Ludvikahall ska spelare kunna hänvisas till hallen i Smedjebacken om lediga tider där finnes. Och vice versa.
– Sporten passar för alla åldrar och det är många tjejer som spelar, säger Lars Willner.
Han menar också att den är lättillgänglig och lätt att komma i gång med:
– Efter fem-tio minuter så kan man spela även om man aldrig hållit i ett racket.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS