ANNONS

Åvestadalskolan i Krylbo renoverades för 40 miljoner mer än beräknat. Kommunstyrelsen borde haft bättre koll på projektet menar Avestas kommunrevisorer.
Foto: John Leander

Revisorer kräver ansvar för Åvestadalsskolan

AVESTA Ombyggnaden av Åvestadalskolan i Krylbo kostade 40 miljoner kronor mer än tänkt. Nu vill Avestas kommunrevisorer veta vilka åtgärder kommunstyrelsen kommer att vidta.

När det tidigare i år visade sig att ombyggnaden av Åvestadalskolan kostade 100 miljoner kronor mot beräknade 60 miljoner blev det orsak till en bred upprördhet i kommunen.
Och än har inte chockvågorna dött ut. Revisionsfirman KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorer i Gamla Byn AB genomfört en granskning av styrning, uppföljning och rapportering av renoveringen av Åvestadalskolan. I sin rapport skriver KPMG följande:
”Vår bedömning utifrån ovanstående slutsatser är att vd och styrelsen i Gamla Byn AB har brustit i sina respektive ansvar i hanteringen av ombyggnationen av Åvestadalskolan”.

KPMG:s uppfattning delas av kommunrevisorerna i Avesta, som i sin tur ger Avestas kommunstyrelse en släng av sleven. I en särskild skrivelse uttrycker man att det har förekommit ”brister i kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget” och ”begär svar på vilka åtgärder kommunstyrelsen ska vidta utifrån granskningsresultatet”. Svaret vill man ha senast vi kommunfullmäktige 29 mars 2021.

Mats Myrén, ordförande i Avesta kommunrevision, är tydlig med att det är en allvarlig fråga det handlar om.
– Det här är inte bara en formalitet. Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen skyldig att hålla uppsikt över projekt av större vikt. Då ska kommunstyrelsen vara betydligt mer aktiv och uppsökande och ställa frågor. Eller som mina barnbarn brukar säga så gäller det att ”vara på!”.

Kommunrevisorerna vill nu att den begärda redovisningen från kommunstyrelsen ska leda till tydligare direktiv.
– Vi vill veta att de ska redovisa hur de tänker hantera upplysningsplikten framöver. Det kommer sen att ligga till grund för vår bedömning av ansvaret i kommande revisionsberättelse i april.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Isacsson (S) meddelar att han uppskattar revisionens utredningar och skrivelser, att kommunstyrelsen tar dem seriöst och kommer att svara i tid.
– Ärendet kommer att tas upp på Kommunstyrelsens arbetsutskott och på kommunstyrelsen innan fullmäktige 29 mars. Då har vi hunnit gå igenom skrivelsen och jobbat fram svar och eventuella åtgärder.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS