ANNONS

Ludvig Ericsson, enhetschef för återbruken på VafabMiljö, och Mats Lindblad som jobbar på återbruket i Norberg tycker att folk i allmänhet är bra på att sortera.
Foto: Rose-Marie Eriksson

Rekordstora mängder insamlat avfall

VafabMiljö konstaterar att förra året blev ett rekordår för insamlat avfall på återbruken där även Norberg ingår. Ökningen ses som coronaeffekt då det rensats och renoverats i hus och hem.

– Ja, 2020 var ett rekordår då vi tog emot över 100 000 ton avfall och hade nära två miljoner besökare på våra 18 anläggningar. I Norberg ökade det med 16,5 procent, säger Ludvig Ericsson enhetschef för återbruken

För dagen är det lugnt med besökare på återbruket i Norberg, och det brukar det vara den här tiden på året.
– Ja, det blir mer rusch framåt våren, men ökningen förra året var tydlig även här, säger Mats Lindblad som jobbat på återbruket i Norberg i cirka ett år.
Ludvig Ericsson berättar att normalt lämnas det in 1 539 ton på ett år i Norberg, men under förra året ökade det till 1 793 ton. En ökning med 16,5 procent.
– Antalet besök ökade också under 2020. Här i Norberg är det normalt cirka 26 000 besök under ett år men förra året hade vi 27 000 besök.

Är folk duktiga på att sortera?
– Jag det tycker jag, och vet de inte i vilken container de ska lägga sitt avfall så brukar de fråga, säger Mats Lindblad.
Ludvig Ericsson tycker också att kunderna överlag är duktiga på att sortera.
– Sedan vi införde att man ska tömma säcken är det också lättare att det som sorterats hamnar rätt, säger han.
Containern för brännbart togs bort 2018 och ersattes med “tapeter, takpapp, gummi”, vilket minskat mängden avfall som går till förbränning respektive deponi, och återbruken har fått renare återvinningsmaterial.
– Vi tar emot det mesta, exempelvis textilier, böcker och även sportutrustning. Vi har ett samarbete med fritidsbanken så då kommer kasserad utrustning till användning igen, säger Ludvig.

Under 2019 samlade VafabMiljö in 1 011 ton böcker som sedan går vidare till återvinning i Sverige, Tyskland och Nederländerna. 1 000 ton motsvarar cirka tre miljoner böcker.
Av allt material som kommer in återvinns 97-98 procent och VafabMiljö jobbar med många utvecklingsprojekt.
– Nu tittar vi bland annat på hur isolering kan återanvändas och vi har inte mycket deponi, säger Ludvig Ericsson.

När öppnade ni första återbruket?
–Återbruket i Skultuna var ett pilotprojekt som öppnade 1994 och därefter fortsatte bygget av övriga anläggningar, säger Ludvig Ericsson.
Många återbruk råkar ut för inbrott och på frågan om Norberg drabbats blir svaret:
– Ja, det har varit en del bekymmer med inbrott och stöld av småelektronik och bilbatterier. På de större anläggningarna har det även förekommit hot och våld, säger Ludvig Ericsson och tillägger:
– Men vi ska sätta upp kameror här så då har vi koll.

Fakta Återbruk
Grovavfall är avfall som inte ryms i kärlen för hushållsavfall och det lämnas till Återbruket. Cirka 97 procent av avfallet material- eller energiåtervinns.
Förra året uppgick den totala mängden avfall som samlades in på återbruken till 103 526 ton. Mängderna som skickas till deponi (soptipp) var extremt låg under 2020, endast 2,04 procent av den totala mängden deponerades.
De mängder som skickades till energiåtervinning minskade också under förra året. Det utgjorde endast 9,80 procent av den totala mängden avfall vilket är lägre än någonsin. Orsaken är bland annat att kunder blir alltmer medvetna om var avfallet tar vägen, samt vikten av att göra rätt på återbruken. Det är också resultatet av en naturlig minskning av restaurang- och hotellsopor.

Återbruket Norberg
Norbergs kommun har bedrivit en återvinningscentral sedan 1994.
År 2000 uppförde VafabMiljö, efter samråd med kommunen, ett permanent så kallat Återbruk på platsen. Här kan allmänhet och småföretag lämna grovavfall och mindre mängder farligt avfall. 
Anläggningen har även plats för insamling av avfall som omfattas av förordningen om producentansvar. Här ansvarar FTI, Förpacknings & tidningsinsamlingen, för behållare och hämtning.
Källa: VafabMiljö

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS