ANNONS

Region Dalarna meddelar starkt ekonomiskt resultat för 2020.
Foto: Sonny Jonasson

Rekordresultat för Region Dalarna

DALARNA För 2020 noterar Region Dalarna ett ekonomiskt överskott om 791 miljoner kronor. Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande, kommenterar:

– Vi har mycket pengar i kassan och en soliditet på 14 procent.

Varpå han konstaterar att man varit effektiva i hanteringen av statliga extrastöd.
Dessutom visar nettokostnadsutvecklingen för fjolåret 2 procent, jämfört med 9,4 procent 2018. Region Dalarna ska nu förvalta överskottet i en omfattande verksamhet.

Ulf Berg nämner återställande av ackumulerat underskott likväl som målet att vården ska bli närmare.
– Och vi har tunga investeringar i både Falun och Mora. Därtill en IT-skuld vi avsätter pengar till.
– Satsningar på en närakut i Ludvika och mobila team. Det är viktigt att ha pengar till investeringar, annars är risken att man lever på rost och röta.

Han meddelar vidare att pensionsportföljen i regionen ökat under mandatperioden, och att man ämnar satsa miljoner på ett nytt nattavtal.
– Precis som för en privatperson blir det lite lättare att leva när man har pengar i plånboken, och det ger oss muskler att börja beta av vårdskulden.

Berg nämner även en vilja att lägga pengar på sommarvikarier så att ordinarie personal kan ta ordinarie semester och vara tillbaka i början av september.
Om vaccinationer mot covid-19:
– Det är Region Dalarnas ansvar och vi ska se till att det genomförs enligt plan, förutsatt att vi får doserna som planerat.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS