ANNONS

“När allt det här är över och vi kommit ut på andra sidan, då kommer frågan ställas huruvida vi fattade rätt beslut, om man borde gjort si eller så. Det är dessa proaktiva beslut vi försöker fatta redan i dag”, betonar Ulf Berg, som i kölvattnet av senaste regionfullmäktige även reflekterar över regionens pågående kamp mot covid-19.
Foto: Sonny Jonasson

Regionstyrelsens ordförande: “Absolut viktigast att vården fungerar”

DALARNA Regionfullmäktige har sammanträtt. I Kristinehallen i Falun. Och av hälsotänk på videolänk. Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande, reflekterar över fakta och framtida utmaningar.

– Vi har inte mycket guld på kistbotten men tar steg i rätt riktning, redogör Berg.

Regionens högsta beslutande organ satte vid sitt senaste sammanträde fjolårets ekonomi under lupp.
På agendan stod således bokslut för 2019, och i detta finns plus och minus för samtliga av Region Dalarnas verksamheter. Ulf Berg (M), är regionstyrelsens ordförande, och hans bedömning av finansiella förehavanden innefattar både bu och bä.
– Vi hade budgeterat ett överskott på 100 miljoner kronor, och siffror visar att vi gjort ett resultat om 55 miljoner kronor bättre än budget.
– Men, och här instämmer jag med vänstern, räknar man bort vinsten på fonder och ser det hela mer krasst så är resultatet 7 miljoner, förtydligar Berg.

Han riktar kritik mot regionens förfarande över pengar som ska komma att utgöra pensioner.
Att bättre framförhållning möjliggjort klokare fördelning av dessa ekonomiska resurser.
– Ja, vi har ett underskott på 47 miljoner för avsättning för pensioner, den budgeteringsmissen är inte acceptabel. Där borde vi haft bättre koll, där ger jag oss bakläxa.

Ulf framhåller att man från regionens håll måste jobba vidare med de underskott som finns, men att dessa underskott samtidigt bedöms som hanterbara.
– Sedan har vi vidtagit förebyggande åtgärder tills att vi om 8-10 år får stora pensionskostnader som inte finns med i balansräkningen på grund av gamla regler.
– För att möta dessa framtida kostnader kommer vi avsätta 400 miljoner kronor per år. Sammantaget har vi inte så mycket guld på kistbotten, men tar steg i rätt riktning.

Han knyter an till det på många plan hårt ansatta vårdläge som präglar regionen och hela landet under covid-19-farsoten.
– Det absolut viktigaste är att vi ser till att vården fungerar. När statsminister Stefan Löfven förra veckan ringde så betonade jag vikten av att vi får behålla den struktur och öppna kanaler vi har i dag.
– Jag upplever att det trots prövande tider fungerar ganska bra, och även att vårt beslut att lämna stabsläge och forma en ledningsgrupp i linjen var klokt. Jag är av övertygelsen att de som fattar beslut i fred också ska fatta beslut i kris, understryker Ulf Berg.

Region Dalarnas vårdinrättningar för en kamp mot coronavirusets konsekvenser, och det är en kamp som pågår dag som natt. Rädslor, samhällsaspekter, vårdpersonalens kraftinsatser och administrativa utmaningar – högsta beredskap råder på bred front.
Har du i ditt politikerliv varit med om något i närheten av det här?
– Nej, så här svårt har det aldrig varit.
– När allt det här är över och vi kommit ut på andra sidan, då kommer frågan ställas huruvida vi fattade rätt beslut, om man borde gjort si eller så. Det är dessa proaktiva beslut vi försöker fatta redan i dag, betonar Ulf Berg.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS