ANNONS

“Vi är positiva till deras förslag till åtgärder, men vi delar inte deras syn när det gäller kostnaderna och hur de ska fördelas”, kommenterar varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom nuläget i materialfrågan mellan å ena sidan de fem regionerna och å den andra distributören Apotekstjänst.
Foto: Sonny Jonasson

Regionerna ser positivt på Apotekstjänsts förslag

DALARNA. Regionernas varuförsörjningsnämnd ser positivt på förslaget från Apotekstjänst AB.

Regionerna i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebros gemensamma varuförsörjningsnämnd ser positivt på distributörens (Apotekstjänst AB) förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problemen med försörjning av förbrukningsmaterial.
Detta framgår i en skrivelse som skickats från varuförsörjningsnämnden till Apotekstjänst. Man vill dock inte stå för Apotekstjänst merkostnader.
– Vi är positiva till deras förslag till åtgärder, men vi delar inte deras syn när det gäller kostnaderna och hur de ska fördelas.
– Vi anser också att arbetet behöver gå fortare. Enligt vår bedömning bör distributionen kunna fungera i enlighet med avtalet inom en månad om man genomför de förslag som ligger, säger ordförande Behcet Barsom (KD) i kungörelsen från varuförsörjningsnämnden.
Vidare meddelar han att man fortfarande är av uppfattningen att distributören har ansvar för den uppkomna situationen.
– Men vårt fokus just nu är att föra konstruktiva samtal och tillsammans hitta en fungerande lösning.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Falun v4

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS