Regionerna ser positivt på Apotekstjänsts förslag

"Vi är positiva till deras förslag till åtgärder, men vi delar inte deras syn när det gäller kostnaderna och hur de ska fördelas", kommenterar varuförsörjningsnämndens ordförande Behcet Barsom nuläget i materialfrågan mellan å ena sidan de fem regionerna och å den andra distributören Apotekstjänst.
Foto: Sonny Jonasson
DALARNA. Regionernas varuförsörjningsnämnd ser positivt på förslaget från Apotekstjänst AB.

Regionerna i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebros gemensamma varuförsörjningsnämnd ser positivt på distributörens (Apotekstjänst AB) förslag till åtgärder för att komma tillrätta med problemen med försörjning av förbrukningsmaterial.
Detta framgår i en skrivelse som skickats från varuförsörjningsnämnden till Apotekstjänst. Man vill dock inte stå för Apotekstjänst merkostnader.
– Vi är positiva till deras förslag till åtgärder, men vi delar inte deras syn när det gäller kostnaderna och hur de ska fördelas.
– Vi anser också att arbetet behöver gå fortare. Enligt vår bedömning bör distributionen kunna fungera i enlighet med avtalet inom en månad om man genomför de förslag som ligger, säger ordförande Behcet Barsom (KD) i kungörelsen från varuförsörjningsnämnden.
Vidare meddelar han att man fortfarande är av uppfattningen att distributören har ansvar för den uppkomna situationen.
– Men vårt fokus just nu är att föra konstruktiva samtal och tillsammans hitta en fungerande lösning.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Falun v4

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

DALARNA/BORLÄNGE. Många hängivna kvinnor och män som arbetar målmedvetet för att utveckla sina företag fick pris för sina insatser vid Stjärngalan på Galaxen i Borlänge.
LUDVIKA. Det gick att höra en knappnål falla. Så tyst var det i Högbergskolans aula när Filip Reineby föreläste om mobbningen som nästan tog hans liv.
FALUN Fyra hållplatser på en eldfängd odyssé. Så kan det gå när esteter är på. Responsen är av rungande karaktär. – De har övat hela hösten, berättar läraren Anna Persson, Lugnetgymnasiet.