ANNONS

Kortfattat innebär Ineras tjänst samtal till 1177 och att individen via Ineras metod hamnar i ett flöde som resulterar i lämplig vård.
Foto: Sonny Jonasson

Region Dalarna upphandlar ny stödtjänst

FALUN/DALARNA. Region Dalarna har formulerat avsiktsförklaring för digitala stödtjänsten Inera. Inera ägs av Sveriges kommuner och regioner, och spås kunna utgöra en tillgång för Dalarnas vårdsegment.

Syftet är att förbättra invånarnas tillgång till första linjens vård genom självservicetjänster och ny teknik.
Ineras tjänst kan kortfattat beskrivas som en digital lösning för att bistå vid triagering – snabb förstahandsbedömning av vårdbehov.
Rent praktiskt innebär detta att individ ringer 1177 och via Ineras metod hamnar i ett flöde som ska resultera i att personen når adekvat vård.
– Vi har politisk enighet i att upphandla Inera, informerar Ulf Berg.

Tidigare alternativet tillika omdiskuterade Malmöföretaget Vårdinnovation, begärdes i vintras i konkurs.
Ineras upplägg bedöms av regionledningen vara lämpligt ur såväl ekonomisk som strategisk synpunkt.
Sofia Jarl sätter tjänstens användare i fokus.
– Vi vill anpassa oss till de mönster invånarna har och den typ av tjänster som nyttjas, framhåller hon och sjösätter teorin att tjänsten sannolikt kommer att locka många användare.

Upphandlingen av det hela är pågående, varpå Jarl till följd av sekretess inte kan avslöja exakta summor i sammanhanget.
Dock beräknar man kostnaden som sannolikt lägre än det tidigare alternativet.
Därtill ser Sofia också andra fördelar med att man ämnar knyta till sig Inera.
– Ja, det är ju med skräckblandad förtjusning vi konstaterar att vi står inför ett byte av journalsystem, men det kan komma att underlättas lite av det här nya, säger hon.
Och sammanfattar i fråga om digitala stödtjänsten Inera:
– I höst har vi troligtvis en mer konkret bild av när vi i Dalarna kommer i gång på allvar.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS