ANNONS

Region Dalarna för diskussioner om samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. “Jag skulle betrakta det som väldigt långt framskridna planer”, understryker Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande.
Foto: Sonny Jonasson

Region Dalarna skissar samarbete med Karolinska: “Långt framskridna planer”

DALARNA Region Dalarna är i dag en av sju regioner i Sjukvårdsregion Mellansverige. Ett samarbete regionstyrelsens Ulf Berg betraktar som positivt.

Han har dock tydliga åsikter om vissa ekonomiska aspekter, främst kopplade till Uppsala och Akademiska sjukhuset.
– Deras kommande prishöjning om 11 procent kan innebära 50-60 miljoner kronor i högre vårdkostnader för oss, klargör han.

Det nya förslaget framhåller fortsatt förenade vårdkrafter för Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland samt Region Örebro län.
Om så godkännes av regionerna i fråga bildar man från årsskiftet nystöpta Sjukvårdsregion Mellansverige.

Bakgrunden till det nya samverkansavtalet är att man önskar utveckla samarbetet regionerna emellan.
Så långt allt gott, enligt regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).
– Det är positivt att vi samverkar och det är något vi ska fortsätta med, fastslår han.
Men det nya avtalet ämnar också reglera formerna för sjukvårdsregionens samarbete inom och över gränserna. Bland annat vad gäller ekonomiska förutsättningar när patienter vårdas på sjukhus utanför den egna regionen.

Här har Ulf Berg otvetydigt formulerade synpunkter på vissa kostsamma aspekter.
– Vi köper vård av andra regioner, främst Uppsala, för stora summor och kommer också framöver att behöva köpa vård utanför vår egen region.
Berg nämner så kallad abonnemangsvård och den i sammanhanget viktiga, och kostsamma, högspecialiserade vården.
Som bland annat innefattar operationer.
– Akademiska sjukhusets planerade prishöjning inom detta område kommer innebära 50-60 miljoner kronor i högre kostnader för oss, vilket jag tycker är lite väl.

Vårdinsatserna, varav många tillhör kirurgisfären, är således föremål för stora pengafrågor.
Vilket föranlett Region Dalarna att sondera terrängen efter fler samarbetsvägar.
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, med 15 200 medarbetare, beskrivs som trolig ny samarbetspartner.
– Vi har mycket riktigt ett samarbete med Karolinska på gång. Jag skulle betrakta det som väldigt långt framskridna planer, understryker Ulf Berg.

Och fortsätter:
– Det är bra att regionerna arbetar tillsammans inom det här nya avtalet för Sjukvårdsregion Mellansverige. Men det finns också ekonomiska underavtal.
– Vi vill säkra patientsäker vård till ett rimligt pris, och där tror jag mycket på ett eventuellt samarbete med Karolinska, betonar Ulf Berg.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS