ANNONS

Samhället slår larm om hur skev porrkultur och dess skadeverkningar drabbar unga. Nu lanseras kostnadsfria ”Reality check”, ett digitalt, interaktivt och anonymt utbildningsmaterial för skolan. “Lektionsuppläggen är uppdelade på porrkonsumtion, porrproduktion och porrkultur”, berättar Meghan Donevan, initiativtagare till projektet.
Foto: Dreamstime

“Reality check” ska stärka skolorna i porrfrågan: “Kan ställa frågor anonymt”

DALARNA Larmet tilltar i intensitet. Porrens påverkan och ökat sexualiserat våld är ett stort problem bland unga. Som motkraft lanseras nu bland annat projektet “Reality check”.

– Lektionsuppläggen är uppdelade på porrkonsumtion, porrproduktion och porrkultur, berättar Meghan Donevan, initiativtagare till projektet.

Problematiken med skev porrkultur och dess skadeverkningar belyser också frågan hur undervisning om porr bör bedrivas. Hur man möter ungdomar på deras nivå.
Nu lanseras ”Reality check” – ett digitalt, interaktivt och anonymt utbildningsmaterial för skolan.

Varningarna har varit många och pågått en längre tid. Bland annat visar Stockholmsenkätens senaste rapport att dubbelt så många unga tvingas till sex i dag jämfört med för blott fyra år sedan.
Även unga själva har aktivt tagit upp kampen för en modern sexualundervisning.
Som inte stannar vid biologi utan tar upp verkligheten. En verklighet där våldsam och förnedrande pornografi är en del av ungas vardag.

Nu har regeringen beslutat att göra utbildningen i sexualkunskap och samlevnad till ett obligatoriskt examensmål för alla lärare.
Ämnet döps också om till “sex och relationer”. I dag har många tillgång till porr redan i tidig ålder, vilket alltså får såväl regering som andra aktörer att agera.
Kontentan är att det i dag inte går att bortse från porrens påverkan när man undervisar om sex och relationer.

Organisationen Talita har, via stöd från Allmänna Arvsfonden, tagit initiativ och presenterar våldsförebyggande projektet “Reality check”.
Inom ramarna för detta uppges ett komplett utbildningsmaterial för lärare och skolan nu finnas tillgängligt. Kostnadsfritt.
– Det kanske mest unika med Reality checks utbildningsmaterial är att utöver det analoga materialet finns interaktiva digitala lektioner, där elever kan svara och ställa frågor. Anonymt, direkt via sina mobiltelefoner, surfplattor och datorer.
– Tanken är, precis som med Mentimeter, att läraren ska kunna ställa anonyma frågor till sina elever och få en liverespons att föreläsa utifrån, förklarar Meghan Donevan.
Undervisningsmaterialet beskrivs innehålla 6 kompletta lektionsupplägg med handledningar samt 7 övningar till klassrummet. Materialet finns också tryckt.

Meghan Donevan fortsätter:
– Lektionsuppläggen är uppdelade på kunskapsområdena porrkonsumtion, porrproduktion och porrkultur. De finns att ladda ned via lärarportalen direkt på hemsidan.
– Här finns utbildningsmaterial för att bedriva en undervisning baserad på vetenskapliga studier, som tar ställning för skolans värdegrund och möter de unga där de är, sammanfattar hon.

Talita är en organisation som arbetar med kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi och människohandel.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS