ANNONS

Eleverna Tage Eriksson, Elias Little, Elin Daniels, Liv Hisved-Spers och Ebba Bergman Fredin representerade skolan och mottog de symboliska två Snällkalendrarna.
Foto: Veronica Rigtorp

Räknar ned till julafton med 24 goda gärningar

Årets snällkalender delades ut till årskurs två på Domnarvets skola vid en liten ceremoni på skolgården. En ceremoni som inleddes med rörelse till musik av alla eleverna.

Det är rast och skolgården fylls av barn som leker. Just på den här rasten är det elever i åldrar från förskoleklass till årskurs tre.
När Evelina Danielsson, som håller i rastaktiviteterna, kommer ut med högtalaren samlas de flesta barnen kring henne. Just idag blev det olika rörelser till musik.
Efter ett tag stängs musiken av och biträdande rektor Lena Hermansson kliver upp på den lilla avsatsen tillsammans med Swedbanks kontorschef Andreas Norrström för att berätta om en överraskning som skolan ska få.

Andreas Norrström börjar med att fråga barnen om de vet vad det är han håller i handen och vad den heter.
Flera barn känner igen kalendern, men kommer inte ihåg vad den heter.
Andreas Norrström berättar lite om snällkalendern och då nickar de instämmande.
Han håller upp två snällkalendrar så alla barn ska få se den innan han överlämnar dem till Tage Eriksson och Liv Hisved-Spers.

Alla klasser kommer att få en egen kalender och lärarna får en del material som hör samman med budskapet i luckorna.
– Det är ett jättebra värdegrundsarbete att jobba med som det blir bra gemenskap av, berättar biträdande rektor Lena Hermansson.
I luckorna har det tidigare år stått till exempel “Gör något trevligt idag” eller “Håll upp en dörr för någon”. Vad det står i år, återstår att se, när lucka för lucka öppnas.

“Dela med dig av din snällhet” uppmanar Friends som ligger bakom snällkalendern.
Bakom var och en av de 24 luckorna gömmer sig en god gärning att utföra varje dag fram till julafton. Lärarna brukar använda denna kalender för att diskutera kring hur man skall vara mot kompisar och andra människor som man träffar.
– Det är en populär kalender, min dotter frågade alltid i november när vi skulle dela ut den och hoppades att vi skulle dela ut den på hennes skola, berättar Andreas Norrström.
– Sammanlagt delar vi ut 400 kalendrar till Borlänges alla skolklasser.

Det är Friends som säljer kalendern och varje kalender kostar 59 kronor, av dessa går 40 kronor till Friends arbete mot mobbning.
– Budskapet i kalendern och insamlingen till Friends arbete mot mobbning genom kalendern är varför vi på Swedbank i Borlänge väljer att ”sponsra” Borlänge kommuns skolor med denna kalender. Detta är fjärde året som vi delar ut kalendern, avslutar Andreas Norrström, kontorschef på Swedbank.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS