ANNONS

Gruppen från Rädda Barnen som anordnade 100-årsfesten.
Foto: Rädda Barnen

Rädda Barnen firade 100 år med kalas

BORLÄNGE. Rädda Barnen fyller 100 år. Det firade Rädda Barnen Borlänge med stort kalas som lockade hela 230 personer.

Den 19 november fyllde Rädda Barnen Sverige 100 år och barnkonventionen fyller 30 år och blir snart svensk lag. Det firades i Borlänge den 23 november med kalas på Svanen.
Barnen strömmade in under hela dagen, och i dörren stod ordförande Unni Öhman och välkomnade.
– Det kom hela 230 personer, utbrister Unni glatt.
Hon berättade riktat till barnen om vad som hänt under de 100 åren med barns rättigheter. Borlänge kommun representrad av Karin Örjes(C) och Unga Örnar uppvaktade föreningen.
Många barn samlades och slöjdade i ett av rummen, där de gjorde hopprep, metallyktor och pappersblommor. Teknikexperiment kunde utföras med material utlånat av Science center 2047. Barnen kunde också få ansiktsmålningar.
En tidslinje fanns uppsatt på en vägg och visade vad som hänt under 100 år.
Elever i flera skolor hade ritat och målat både enskilda och gemensamma bilder på temat barnkonventionen. En utställning som kommer att visas även på Borlänge bibliotek.
I hundra år har barnrättskämpar runt om i hela världen stått på barnens sida – både i akuta situationer så som katastrofer och krig – och långsiktigt och outtröttligt för att förändra barns möjligheter att vara just barn, genom lagstiftning och samhällsförändringar.
Ellen Palmstierna grundade svenska Rädda Barnen, RB, 19 november 1919, tillsammans med bland annat Elin Wägner och Gerda Marcus. Ett halvår tidigare, i maj 1919, hade Rädda Barnen grundats i London.
Vid den här tidpunkten, precis efter första världskriget, var barn i stort behov av mat och förnödenheter. Då, precis som nu, hjälpte Rädda Barnen barn oavsett vilka deras föräldrar är eller och i vilken kris de befinner sig i. Till en början var Rädda Barnen aktiv i Centraleuropa, i dag återfinns Rädda Barnens verksamhet i 120 länder.
– Rädda Barnen har arbetat för barnets rättigheter varje dag i hundra år. Jag är fylld av tacksamhet och vördnad för alla de medlemmar och volontärer som outtröttligt arbetar för att barn ska respekteras, komma till tals och för att skapa bättre förutsättningar för barn – både i Sverige och internationellt, säger Lise Bergh, ordförande för Rädda Barnen.
Sedan starten har Rädda Barnen haft en stark medlemsrörelse. I dag finns det aktiva lokalföreningar i 150 kommuner runtom i landet. I Sverige arbetar organisationen både med direktstöd genom att bland annat arbeta förebyggande med att stoppa våld mot barn, ge psykologisk behandling till barn och unga samt stötta nyanlända. Förutom det bedriver Rädda Barnens medlemmar påverkanskampanjer på lokalt som nationellt plan.

Fakta om Rädda Barnen:

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Finns på plats i 120 länder, 25 000 anställda. Förra året nåddes 41 miljoner barn av RB insatser.
Deklarationen för barns rättigheter antogs av motsvarande FN 1924. Dokumentet är föregångaren till dagens barnkonvention.

Tillsammans med andra barnrättsorganisationer har Rädda Barnen drivit ett intensivt påverkansarbete för att införa barnagaförbudet och att göra barnkonventionen som lag. Barnagaförbudet firar i år 40 år i Sverige och efter en lång kamp kommer barnkonventionen bli lag 1 januari 2020.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar RB för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Publicerad Annonsbladet Dalarna, Borlänge/Gagnef vecka 52

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS