ANNONS

På tisdag tar hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till ett förslag gällande omorganisation av psykiatrins heldygnsvård och jourmottagning. Bland annat föreslås jourmottagningen flytta från Säter till Falun.
Foto: Annonsbladet

Psykakuten kan flyttas till Falun

Tisdagen den 23 februari tar hälso- och sjukvårdsnämnden ställning till ett förslag gällande omorganisation av psykiatrins heldygnsvård och jourmottagning. Bland annat föreslås jourmottagnin

I dag finns två psykiatriska kliniker i Säter – Rättspsykiatrin och Allmänpsykiatrin med en jourmottagning (psykakuten) – samt en ECT-enhet som bemannas med anestesiläkare från Falun. I Falun finns också Allmänpsykiatrin med totalt 28 vårdplatser varav hälften är till beroendevård, skriver Region Dalarna i ett pressmeddelande.
Förslaget gällande omorganisation av psykiatrins heldygnsvård och flytt av jourmottagning från Säter till Falun har som syfte att stärka patientsäkerheten för de svårast psykiskt sjuka. Samsjuklighet är vanligt förekommande hos de patienter som söker akut psykiatrisk vård, förgiftningsproblematik och dålig fysisk hälsa bidrar till att det totala vårdbehovet ökar.
– Patientsäkerheten för den här patientgruppen stärks om vi får närmare till den somatiska vården, säger Jeanette Hjortsberg.

I dag har Falu lasaretts akutavdelning inte tillgång till psykiatrisk kompetens. Akuten i Falun har cirka 200 besök per dygn varav cirka tio procent är av psykiatrisk karaktär. Den psykiatriska akuten i Säter har i snitt sju besök per dygn.
– Det betyder att där patienterna oftast söker psykiatrisk vård i dag kan de inte få den, utan de hänvisas till jourmottagning i Säter. Det kan medföra både en patientsäkerhetsrisk under transport och ett onödigt lidande för patienten, säger Jeanette Hjortsberg i en kommuniké från Region Dalarna.

Så här ser förslaget gällande omorganisation ut:
Anpassning av heldygnsvården för att bedriva effektiv och säker vård.
Flytt av psykiatrisk jourmottagning från Säter till Falun.
Flytt av ECT-enheten från Säter till Falun.
Flytt av vissa vårdplatser från Säter till Falun för att kunna lägga in patienter som söker akut.

Förslaget innebär att Allmänpsykiatrin i Säter har kvar två avdelningar med totalt cirka 26 vårdplatser. Rättspsykiatrin kommer att utökas från dagens 70 vårdplatser till 78 vårdplatser.
– Genom att flytta den psykiatriska akutmottagningen till Falun kan vi stärka patientsäkerheten och samtidigt fortsätta satsningen på Rättspsykiatrin i Säter, säger Jeanette Hjortsberg.
Förslaget ska alltså behandlas av hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 februari.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS