ANNONS

E-handelssamordnare Helena Caspersson från Smedjebacken kommuns upphandlingsavdelning och Koncernekonomichef Jonas Källman berättar om E-handelsplattforms projektet. F
Foto: Veronica Rigtorp

Projekt med e-handelsplattform förväntas pågå hela året

Smedjebackens kommun har en spännande pågående digital resa som bland annat handlar om ett e-handelsprojekt som pågår i kommunen.

Koncernens ekonomichef Jonas Källman och E-handelssamordnare Helena Caspersson från Smedjebacken kommuns upphandlingsavdelning, berättade nyligen om projektet i Morgonsoffan som spelades in i Konsthallen Meken.
Smedjebackens kommun driver ett övergripande digitaliseringsinitiativ innefattande system, processer och arbetssätt. Under 2019 infördes e-faktura, nu går Smedjebackens kommun vidare med införande av en e-handelsplattform.
En e-handelsplattform möjliggör att samtliga kommunens inköp kan ske via en gemensam elektronisk portal utifrån överenskomna avtalsvillkor och priser.

Införande av en e-handelsplattform medför förändrade interna arbetssätt, tydliggjord inköpsorganisation men också ökad styrning mot fler digitala inköp, vilket påverkar kraven på leverantörer och anbudslämnare i framtida affärer och upphandlingar.
Projektet omfattar hela Smedjebackens kommun och förväntas pågå under hela 2021 med målsättning att en större andel av befintliga avtalsleverantörer ansluts till Smedjebackens framtida e-handelsplattform innan årets slut.
Syftet med projektet är att få en mer kostnadseffektiv inköpshantering såsom ökad avtalstrohet, bättre uppföljning av genomförda inköp, förkortade ledtider vid leverantörsbetalning. Målet är att möjliggöra så att mer tid kan läggas i verksamheten i stället för ökad administrativ hantering i samband med inköp.

Befintliga avtalsleverantörer kommer kontaktas med start under våren med information om hur anslutning till e-handelsplattformen går till och eventuella förändrade rutiner som följd av detta. Ett införande av en e-handelsplattform påverkar främst Smedjebackens kommuns arbetssätt och beställningsrutiner men också hur varor, tjänster samt entreprenader beställs samt hur ordermatchning mot leverantörsfaktura går till.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS