ANNONS

Malin Hellman, Falu lasarett, har utsetts till årets ortopedsjuksköterska. Hon framhåller kollegornas insatser på avdelningarna 17 och 18. “Och att de tycker att jag är värd det här är vad som betyder allra mest för mig, mer än själva utmärkelsen”, betonar hon.
Foto: Sonny Jonasson

Positiva sjuksköterskekrafter prisas

FALUN Hennes karriär bygger på frakturer. Passionen till sjuksköterskeyrket är dock obruten. Malin Hellman har förtjänat titeln ”Årets ortopedsjuksköterska”.

Människokroppens byggstruktur är hård. Men när skelettet går sönder är det i ortopedins händer två bitar åter blir ett. På Falu lasarett har de två vårdavdelningarna benämningen 17 respektive 18, och Malin Hellman är såväl sjuksköterska som biträdande avdelningschef på förstnämnda.
Nu är hon utsedd till årets ortopedsjuksköterska.
– Jag vet dock att det finns många kollegor här i Falun som är minst lika värda den, fastslår Malin.
– Att de tycker att jag är värd det här är vad som betyder allra mest för mig, mer än själva utmärkelsen, framhåller hon.

Förutom en kortare jobbsejour på akuten – “tror att jag behövde miljöombytet för att förstå att det är på ortopeden jag trivs bäst” – är det här hennes högkvarter.
I motiveringen till priset heter det bland annat att “hon är en förebild med sitt professionella ledarskap som sjuksköterska i teamet. Tack vare hennes prestigelösa och uppmuntrande sätt är hon en inspirationskälla och har stort inflytande i att utveckla den patientnära vården. Hon är en stor förebild och ett stort stöd för nyutbildade och nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor. Hon gör skillnad för både patienter och personal på ortopedkliniken i Falun.”
– Det känns väldigt smickrande, säger Malin Hellman.

Och utvecklar runt det som enligt andra är en rik källa av positiv energi.
– Man är på sätt och vis både sin egen och varandras arbetsmiljö, och om man ska vara här 8-10 timmar per dag för att få lön så kan man ju göra sitt bästa för att det ska vara trevligt också, säger hon med ett skratt.
Det är här på våning 3 i en av sjukhusets många resliga byggnader Malins yrkesliv inom vården tog sin början. Erfarenheten och kunskaperna har genom åren ökat, hon har god insikt om framsteg i ämbetet.
– Den tekniska utvecklingen inom ortopedin har gått framåt såväl inom det elektiva som det akuta området, upplyser hon.
Och förklarar vidare att den elektiva delen berör fall där man har planerad operation av exempelvis en sliten led eller dylikt, och dessa ingrepp sker på avdelning 18. Mer akuta förehavanden tilldrar sig Malin Hellmans ansvarsområde på den intilliggande nummer 17.

I högre grad än tidigare söker man nu också göra patienten delaktig i sitt vårdförlopp.
– Ja, precis som i vårdens rent tekniska bitar händer det även mycket på den här fronten. Att patienten blir en medspelare i teamet kommer också framöver i hög utsträckning vara en del av utvecklingen, bekräftar Malin Hellman.
– Vi försöker alltid se patientens egna resurser och ge denne bästa tänkbara förutsättningar. Det är ett resultat av den personcentrerade vården, och målet är att hjälpa patienten till ett så bra liv som möjligt framöver, understryker hon.

Den sedan ett år tillbaka på hälften fördelade arbetstiden mellan chefs- och sjuksköterskesysslor upplevs givande, och det ena ger det andra i form av arbetsstimulans och kunskapsbalans.
– Rollen som avdelningschef ger chans att sitta med och påverka vården, men för mig är det också viktigt med en fot kvar i jobbet på golvet, framhåller Malin.
Och redogör för styrkorna och själva belöningen inom ortopedin. Det handlar om mänsklighet och mjukvara.
– Det är på många vis en positiv form av vård, då vi ofta kan laga det som är trasigt.
– Här är alltid stor bredd av patienter, det händer alltid någonting och det är spännande att möta så många olika människor.

Intryck och inställning förenas i en övertygelse att det finns något hedervärt i att göra ett bra jobb.
– Visst kan det vara tufft, men man får så väldigt mycket tillbaka. Det handlar om att varje dag göra det där lilla viktiga som kan få stor betydelse för en persons framtida liv, betonar Malin Hellman, årets ortopedsjuksköterska.

 

Årets ortopedsjuksköterska 2019
Malin Hellman är utnämnd till årets ortopedsjuksköterska 2019. Hon arbetar till vardags på avdelning 17, ortopedkliniken i Falun.
Utnämningen som “Årets ortopedsjuksköterska 2019” tillkännagavs på Svensk ortopedisk förenings årsmöte i Norrköping. Utmärkelsen delas ut av OSIS (ortopedisjuksköterskor i Sverige) och priset är en fri konferensavgift till Ortopediveckan i Norrköping 2019 (SOF) samt en bok.
Kriterier för nomineringen är en sjuksköterska i klinisk verksamhet som kollegorna upplever ha gjort en särskilt värdefull insats för patienterna, de närstående och/eller avdelningsarbetet.
(Källa: Region Dalarna).

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS