ANNONS

Positiv utveckling i södra Dalarna

SÖDRA DALARNA. Antalet brott ökar i Avesta medan det i Säter minskar. Även i Hedemora och Norberg har det anmälts färre brott 2018 jämfört med 2017. Det framgår av statistik från BRÅ.

I Avesta anmäldes 2282 olika former av brott till myndigheterna under år 2017, en minskning från år 2016 då hela 2640 brott anmäldes. Under år 2018 pekar kurvan åter uppåt enligt den preliminära statistiken från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). 2552 brott har anmälts under 2018, det är en ökning med 12 procent.

För Säter ser det betydligt bättre ut. Under år 2018 anmäldes där 657 brott jämfört med 917 anmälningar för 2017. Det är en minskning med 28 procent.
Även Hedemora visar på en minskning, i det fallet handlar det om att det under år 2017 anmäldes 1548 brott mot 1470 stycken under 2018. Likaså är det med Norberg där brotten har minskat, från 658 år 2017 till 622 år 2018.

Särskådar man statistiken så ger det vid handen att i Avesta så är det främst brott riktade mot person som ökar. Det handlar då om misshandel men även om olika typer av fridskränkningar, olaga hot och tvång. Även narkotikabrott och bidragsbrott är det som ökar.
Ökar gör även olika former av stölder och rån. Främst är det cykelstölder som ökar. Det har skett mer än en dubblering av cykelstölder från 2017 till 2018. Även stöld ur fordon ökar och likaså skadegörelser.

Däremot har antalet anmälda fall av bedrägerier minskat. År 2017 gjordes en toppnotering då 211 fall anmäldes i Avesta, under år 2018 har 77 fall anmälts.
När det gäller Säter har antalet personrelaterade brott minskat och det rejält, från 195 stycken år 2017 till 148 stycken år 2018.

Minskar gör även det som rubriceras som brott mot förmögenhet, det handlar då om inbrott, rån, stölder och skadegörelser. Här går siffran ned från 524 under 2017 till 357 under 2018. En liknande utveckling går det att se i såväl Norberg som Hedemora.
Dock ger inte detta hela bilden av hur det ser ut med brottsligheten. Detta då det finns ett mörkertal och skiftande benägenhet att anmäla vissa typer av brott.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 07 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS