ANNONS

Polisen höll under fredagen en presskonferens där stabschef Thomas Hellgren och biträdande kommenderingschef Mats Lagerblad informerade om nuläget inför demonstrationerna i Ludvika den 1 maj.
Foto: Sonny Jonasson

Polisen rustar för 1 maj i Ludvika

LUDVIKA Polisen kraftsamlar inför den 1 maj i Ludvika. Nio ansökningar om att få demonstrera har beviljats.

Polisen kraftsamlar inför 1 maj i Ludvika. Nio ansökningar om att få demonstrera har beviljats.
– En stor siffra i sammanhanget, säger polisens stabschef Thomas Hellgren.

Polisen har, i likhet med fjolårets stora och laddade 1 maj-uppbåd i Falun, vidtagit mängder av åtgärder för att skapa en så trygg inramning som möjligt och där direkta konfrontationer ska kunna undvikas.
– Vi har både erfarenheter och resurser för att hantera demonstrationer av det här slaget,
– Vår planering syftar till att upprätthålla ordning och säkerhet, inte minst för tredje part.

I fjol bevakade totalt cirka 270 poliser från flera olika distrikt händelserna i Falun.
Stora siffror är att vänta också i Ludvika. Därtill nyttjar man även kameraövervakning.
– Det är vi helt öppna med, att kameror används, förklarar Thomas Hellgren.
De politiska åskådningarna skiljer sig markant åt mellan vissa grupperingar.
För ändamålet särskilt avsedda dialogpoliser har kontakt med företrädare för de olika organisationerna.

Biträdande kommenderingschef Mats Lagerblad:
– Deras närvaro och dialogen är viktig, och har även varit det i tillståndshanteringen av de olika ansökningarna.
– Ytterligare en aspekt av det hela är att vi kan se tillbaka på både Borlänge 2016 och Falun 2017, där stora manifestationer genomförts men vi inte haft några icke hanterbara incidenter, fortsätter han.

Vidare förklarar Mats Lagerblad och Thomas Hellgren polisens operativa insats som säkerhets- och ordningsfrämjande, men att brott som begås i demonstrationssammanhang kommer att beivras och lagföras.
– Demonstrationerna har samma grundlagsskydd oavsett politisk åskådning. En förutsättning för att de ska kunna genomföras är säkerheten, och vi har i flera fall ändrat delar av demonstrationstågens färdvägar och samlingsplatser för att bibehålla säkerheten och inte heller påverka trafiken negativt, förklarar Mats Lagerblad.

Där grupper visat intresse för samma geografiska platser, har polisen redigerat samlingspunkter och färdrutter.
Dalarna mot Rasism och Nordiska Motståndsrörelsen är exempel där man från uniformerat håll gjort vissa ändringar i upplägget. Vilket summa summarum ger vid hand att de förstnämndas manifestationer går av stapeln i Sockenstugeparken och sistnämndas marsch tar sin början vid Mossplan och avrundas på Garvarns torg.

– I fjol var NMR uppskattningsvis 400 till 500 och Dalarna mot Rasism cirka det dubbla. Exakt hur stora de olika samlingarna blir i år går inte att säga ännu, och det är viktigt att understryka att hela vår insats är en levande organism fram till själva skeendet, förklarar stabschef Thomas Hellgren.
– Vi för en dialog med grupperna rörande deras deltagarantal. Polisiärt ansluter också styrkor via Nationella operativa avdelningen. Planeringen inför 1 maj pågår fortfarande, men vi rustar för och har beredskap för att det skulle kunna bli väldigt stort.

Organisationerna som demonstrerar i Ludvika 1 maj är Ludvika Socialdemokratiska arbetarekommun, Dalarna mot Rasism, Byggnads GävleDala, Nordiska Motståndsrörelsen, S-Kvinnor Dalarna, Kommunal Bergslagen, SSU Dalarna, Kommunistiska Partiet Ludvika, Ludvika Församling.

Publicerad i Annonsbladet vecka 16 2018.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS