Planerar för ny butik i centrum

På den del av Henemoren där det i dag finns parkeringar vill en lokal byggare uppföra en 1 500 kvadratmeter stor dagligvarubutik och i anslutning till den 100 parkeringsplatser.
Foto: Mikael Eriksson
HEDEMORA. Nu kan Hedemora få en dagligvarubutik i centrum. Detta sedan lokal byggare anmält ett intresse av att bygga en 1500 kvadratmeter stor butik med 100 parkeringsplatser vid Henemoren.

Strategiutskottet har beslutat att kommunen senast 28 februari ska ge ett preliminärt pris på mark och på de utredningar och planändringar som krävs.

En 1 500 kvadratmeter stor dagligvarubutik med 100 parkeringsplatser. Det vill en lokal byggare uppföra vid Henemoren, för att sedan hyra ut fastigheten till en annan aktör. Utöver denna yta finns även ett intresse av mer yta för ytterligare handelsaktör.

Kommunen har fått en muntlig förfrågan från byggaren om en sådan etablering är möjlig vid Henemoren.

Frågan var uppe för beslut vid Strategiutskottet sammanträde den gångna veckan. Beslutet blev att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 28 februari ska ge ett preliminärt pris för marken, och eventuella utredningar och detaljplaneändringar.
Om intresse kvarstår därefter ska byggaren inkomma med en skriftlig ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om detaljplaneändring.

Strategiutskottets ordförande Kristina Lundgren (C) säger att tanken är att byggnaden ska uppföras på parkeringsytan längs med Gussarvsgatan. Hon säger vidare att hon inte kan avslöja vare sig vem den lokala byggaren är eller vilken den tilltänkte aktören är som ska hyra fastigheten.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 52 2018.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

HEDEMORA. Statens kulturråd har beviljat Hedemora kommun 458 500 kronor till skapande skola. Pengarna är vikta för barn och elever i förskolan till årskurs 9.
SÄTER Efter viss försening har fäboden i Säterdalen slagit upp grindarna. Djuren är på plats för sitt speciella sommarjobb. – Kommunen har investerat två miljoner kronor i fäboden, främst på
HEDEMORA. Att vara språkvän ger möjlighet till att upptäcka och få ta del av andra kulturer och möta människor med en annan bakgrund. 28 nyanlända personer vill hitta någon etablerad svensk