ANNONS

Efter riksväg 66 mellan Ludvika och Smedjebacken har det provborrats ett tag. Här är det Josef Palo och Evelina Almqvist från företaget Afry, som jobbar vid vägkanten.
Foto: Veronica Rigtorp

Planer för säkrare väg 66

LUDVIKA/SMEDJEBACKEN. Trafikverket arbetar med två nya vägplaner för väg 66, mellan Ludvika-Smedjebacken och Smedjebacken-Oti.

Åtgärder som planeras ska bland annat minska pendlingstiden på ett trafiksäkert sätt. Planerade åtgärder för vägen är bland annat att den ska bli mötesfri med mittseparerad vägbana, stängda utfarter och nya anslutningar och korsningar. För oskyddade trafikanter, till exempel gående och cyklister, planeras nya sträckor av gång- och cykelväg så att man kan cykla hela vägen från Oti till Ludvika. Nya busshållplatser och säkrare passager för gång- och cykeltrafikanter planeras också samt viltstängsel för hela sträckan. Byggnationen planeras pågå 2022-2025.
Sträckan mellan Ludvika-Smedjebacken och Smedjebacken-Oti (länsgränsen mot Västmanland) kännetecknas av att fordon håller höga hastigheter och en relativt hög andel tung trafik. Vägen har brister i trafiksäkerhet och är olycksdrabbad. Bland annat finns många utfarter och osäkra korsningar. Där vägen passerar genom eller nära bebyggelse finns svårigheter för oskyddade trafikanter att röra sig längs med och tvärs över vägen.
Trafikverket hanterar sträckan i två vägplaner. För den första delen, Ludvika-Smedjebacken pågår samråd under perioden 20 februari till 13 mars, då synpunkter och yttranden kan lämnas in gällande förslagen i vägplanen.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS