ANNONS

Ulf Berg, styrelseordförande i Region Dalarna, är överlag positiv till projektet med ett mobilt team som kan ge multisjuka vård på plats i patientens hem. “Vi har beställt en analys över sommaren för att kunna identifiera vad vi behöver bli bättre på, och vad som har fungerat bra”, meddelar han.
Foto: Sonny Jonasson

Pilotprojekt kan bli permanent vårdkraft

DALARNA Ett pilotprojekt med potential att bli permanent. Falun har testat tillföra sjukvården ett mobilt vårdteam.

– Vi kommer jobba vidare med att rulla ut det här konceptet, berättar regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Syftet är att avlasta ambulanssjukvården, akuten och medicinkliniken. I fokus står multisjuka patienters väl och ve. Kommun, region och primärsjukvård samarbetar över skrivbordsgränserna.
Metoden ser ett mobilt vårdteam leverera vårdinsatser direkt till patient. Ludvika lasarett var första dalainstans att prova upplägget, och under vecka 25-32 stod också Falun värd för denna nya form av beredskap.
– Vi tycker det har fungerat väldigt bra i Ludvika, och vi är där överens om att jobba ännu närmare varandra, förklarar Ulf Berg, regionstyrelsens ordförande.
Och fortsätter:
– I Falun har styrgruppen haft en första avstämning, och projektet ska utvärderas vidare.
– Vi har beställt en analys över sommaren för att kunna identifiera vad vi behöver bli bättre på, och vad som har fungerat bra.

Som exempel nämner Ulf Berg att kommunikationen i själva startfasen av ett vårdärende sannolikt kan förädlas.
– Genom att få ökad kännedom vad det handlar om kan vi också bli effektivare.
– När det kommer in något via vårdcentral eller SOS, att det sedan kanske är något kommunen kan besvara och förmedla till det mobila vårdteamet, exemplifierar han.
På plussidan noterar man bland annat att flertalet sjukhusinläggningar tack vare den mobila sektionen kunnat undvikas.
– Vilket kan låta lite konstigt att det är något positivt, men det finns alltid risker med sjukhusvistelser för multisjuka patienter, i form av till exempel transporter och infektioner.
– Målet med det mobila teamet är ju också att frigöra resurser för ambulanserna samt inte minst akuten och medicinkliniken, som i synnerhet under sommaren upplever otroligt tung belastning. Kan man lösa dessa vårdärenden på plats är alla vinnare, utvecklar regionsordföranden.

Semestertiderna klingar nu av, och vårdinrättningarnas kapacitet närmar sig ordinarie nivå.
– Vi har betydligt fler vårdplatser tillgängliga nu jämfört bara med föregående veckor, upplyser Ulf Berg.
Känslan hos Region Dalarna är att årets varmaste tid på det hela taget inneburit ett lyft jämfört med i fjol.
– Ja, vi tror att den här sommaren gått betydligt bättre än förra.
– Vi ska utvärdera arbetet närmare, och förhoppningen är att kunna införa det mobila vårdteamet på permanent basis. Vi jobbar vidare på att rulla ut det här konceptet, där har det inte hänt något som fått oss att ändra inställning, framhåller Ulf Berg.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 36 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS