ANNONS

Albin Grind och Axel Lindqvist, planarkitekter på kommunens plan- och markkontor, har ärendet om Maximområdet på sitt bord.
Foto: Ann-Louise Ebberstein

Överklagan förhalar byggplaner

BORLÄNGE. Framtida lägenheter på delar av Maximparkeringen i Borlänge har blivit ett ärende för mark- och miljödomstolen. Detta sedan detaljplanen har överklagats.

Riksbyggen planerar att bygga flerbostadshus på den del av Maximparkeringen som är närmast Maximteatern, kvarteret Föreningen. Förslaget på hur tomten ska bebyggas innehåller tre huskroppar med varierande antal våningar.
I områdets östra del, i närheten av korsningen Teatergatan och Hummelgatan, föreslås en byggnad med fem våningar. På den västra delen, invid korsningen Hummelgatan och Målaregatan, är byggnaden på fyra våningar. Entréer blir från innergården med planterad gårdsmiljö som är gemensam för de boende.

De som klagat över förslaget anser att närboende inte gynnas av bygget. Färre soltimmar, mindre grönområden, buller och sämre parkeringsmöjligheter har framförts. Kommunen har tagit till sig synpunkterna, gjort ändringar från tidigare förslag och sänkt husen med en till två våningar.
De förändringar som gjorts i detaljplanen räcker alltså inte utan de klagande står fast i sin kritik. Nu får mark- och miljödomstolen avgöra, men det kan ta tid.
– Upp till sex månader eller mer är svaret vi fått från domstolen, berättar Gabriel Barrioz, biträdande chef på plan- och markkontoret.

När kan spaden sättas i jorden?
– Målet är att det ska vara färdigt 2020, säger Barrioz.
Samtidigt har kommunen påbörjat ett planarbete för fastigheten Maxim 1, den del av parkeringen där Maximgrillen står idag. Syftet är att se över möjligheterna att bebygga fastigheten med nya bostäder och, inom delar av fastigheten, med verksamheter i bottenvåningen. Planarbetet är fortfarande i ett väldigt tidigt skede.
– I planerna för Maximområdet ingår en förtätning av stadskärnan med en blandning av bostäder, arbetsplatser och butiker. Maximområdet är en av centrums mest intressanta platser, med stor potential och kan bli en häftig entré söderifrån, säger Axel Lindqvist.

Varför ska det byggas affärslokaler då det finns många tomma lokaler i centrum idag?
– För att skapa en levande stadsmiljö behövs variation av både bostäder och verksamheter. Ytterligare boenden vid Maximområdet ger ett ökat underlag och området blir mer intressant för butiker och liknande, säger Albin Grind och får medhåll från kollegan.
En fråga som diskuterats fram och tillbaka är parkeringsplatser. Kommunen har tidigare gjort en utredning som visar att det finns gott om p-platser med relativ låg beläggning.

Bygga bostäder på delar av Maximparkering anses därför vara en mer lämplig användning av marken enligt den fastställda parkeringsstrategin.
– Vi ser över olika lösningar för att möta behovet av allmänna p-platser i området samt behovet av parkering som uppstår i och med nya boenden. I centrala lägen gäller det att göra avvägningar och att vara kreativ för att hitta smarta lösningar för en effektiv användning av marken, säger Albin Grind som kommentar till detta.

Publicerad i Annonsbladet (Borlänge) vecka 02 2018

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS