ANNONS

Ovako är först i världen med att använda vätgas i stålproduktion

SMEDJEBACKEN. Vätgas kan bli framtidsgasen i stålindustrin efter lyckade försök inom Ovako tillsammans med gasföretaget Linde.

Världens första fossilfria stång valsas hos Ovako i lyckat vätgasprojekt.
FOTO: OLA RITZÉN/LINDE

Tillsammans genomfördes ett framgångsrikt fullskaletest i produktionsmiljö med att värma stål med vätgas i stället för med propan och syrgas i stället för luft, utan att göra avkall på stålets kvalitet.
– Efter ett antal pilotskaletest skedde fullskaletestet i en av Ovakos gropugnar på valsverket i Hofors. Alla indikationer tydde på att det skulle ge goda resultat, men det var första gången någonsin man använt vätgas för att värma upp stål i en befintlig produktionsmiljö. Vad detta bevisade var att det inte bara fungerar, utan det fungerar minst lika bra som traditionell teknik. Då användningen av vätgas endast genererar vattenånga utgör detta ett stort steg i utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Vi kände att vi var delaktiga i en stor händelse för stålindustrin, säger Ola Ritzen, Product Manager Metallurgy inom Linde som tidigare hette AGA.
Linde och Ovako har 25 års samarbete att falla tillbaka på.
Ovakotestet har uppmärksammats i ett flertal länder runt om i Europa.
– Alla industrier skapar utsläpp, bland annat inom stål, cement, koppar, aluminium och glas. Det pågår just nu många initiativ att ställa om till en grönare produktion, och vi är delaktiga i många av dem när det kommer till industriella applikationer.
Vätgas kan bli ett globalt alternativ till fossila bränslen, som till exempel naturgas och gasol, inom bland andra stålindustrin.
Grön vätgas produceras genom att dela vattenmolekyler med förnybar el, varpå vattnet delas upp i väte och syre, resulterandes i en koldioxidfri slutprodukt.
– Klimatdebatten är högaktuell och trycket från konsumenterna visar på ett skifte mot mer miljövänliga alternativ. Inom stålindustrin har man lovat att halvera användningen av fossila bränslen till år 2030, och eliminera dem helt till 2045.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna Ludvika/Smedjebacken/2020-10-10

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS