ANNONS

Outokumpu förbereder sig att gå över från olja till flytande naturgas i Avesta.
Foto: Outokompo

Outokumpu vill gå över från olja till flytande naturgas

Länsstyrelsen har beslutat att ge Outokumpu Stainless AB möjlighet att bygga och driftsätta en pilotanläggning för flytande naturgas vid verksamheten i Avesta.

Outokumpu överklagade först beslutet till mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt men begärde anstånd med att utveckla sin talan.
Efter ett par månaders betänketid och kompletterande utredning återkallade Outokumpu överklagandet.
Därmed finns länsstyrelsens beslut som innebär att nya anläggningen får drivas som pilotanläggning i max två år från drifttagande, därefter ska anläggningen anses som en ny anläggningsdel och bör då införlivas i ett nytt verksamhetstillstånd eller avvecklas.

Länsstyrelsen anser att förändringen på anläggningen är så pass stor att Outokumpu vidtar en rad åtgärder vid projekteringen, uppförandet och driftsättningen av pilotanläggningen. Bland annat måste information till allmänheten uppdateras och skickas ut i innan tankarna med flytande naturgas fylls för första gången.
En riskanalys med stort fokus ska läggas på de risker som uppkommer i och med lagring av och distribution till anläggningen av flytande naturgas.
Pilotanläggningen planeras att byggas vid linje 76 belägen i kallbandverket. Till pilotanläggningen kommer tankar med möjlighet att lagra 180 ton flytande naturgas.
Syftet är enligt bolaget att utvärdera tekniken i den ovan nämnda linjen som idag använder eldningsolja för att på sikt kunna konvertera hela anläggningen till gasdrift.
Länsstyrelsen anser att förändringen i sig är positiv ur ett miljöhänseende men eftersom är en så pass stor förändring, en betydande mängd bränsle och för bolaget en ny teknik, att den motiverar att det verksamhetstillstånd som finns för anläggningen behöver förnyas. Verksamhetstillståndet är från 2004.
”Den lagrade mängden ger mer en bild av att det är ett första steg i en konvertering som redan är beslutad eller i alla fall är under projektering. Bolaget behöver visa i den kommande redovisningen att tankstorleken är motiverad”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS