Hedemora kommunfullmäktige beslutade om fördubblat arvode för nya ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.