ANNONS

Hedemora kommunfullmäktige beslutade om fördubblat arvode för nya ordföranden i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Foto: John Leander

Ordförande ges dubbelt arvode

HEDEMORA Nya ordföranden i Hedemoras miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, Anja A Hedqvist, får drygt dubbelt så mycket i arvode mot vad som getts tidigare efter beslut i kommunfullmäktige.

Från nio till 20 procent, en hel arbetsdag i veckan i stället för knappt en halv, eller 131 000 kronor per år istället för 59 000. Det finns många sätt att presentera förändringen i ett arvode, vilket också gjordes när frågan dryftades under 2020-års sista fullmäktige.
Kritisk var bland annat Per Bengtsson från Kommunlistan, som yrkade avslag.
– Det är nästa tre år sen som mark- och miljö gick upp i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Om arbetsomfattningen har blivit så mycket större så har ju arbetsbelastningen minskat på kommunstyrelseförvaltningen i motsvarande grad och då kan vi faktiskt sänka arvodet där i stället, sa Per Bengtsson som också antydde vänskapskorruption.

– Det här är nog taget ur luften mellan tummen och pekfingret och handlar nog om att gynna sina egna.
Kritisk var också Marit Andersson från Sverigedemokraterna.
– Det är helt omotiverat i dessa tider att höja arvodet med 110 procent, sa hon.

Mildare kritik gav Anna Eling från Liberalerna.
– Det är säkert skäligt med 20 procent. Men varför ett sånt här jättehopp nu? Det indikerar att man har haft väldigt dålig ordning på sina rutiner och på vad ordföranden egentligen behöver göra. Därför yrkar jag på avslag.

Förslagsställaren och avgående kommunalrådet Christina Lundgren (C) försvarade sig med att det för en nämndordförande måste finnas tid och utrymme att sätta sig in i frågor och i den lagstiftning som finns inom berörda område.
– Det är inga enkla lagar och förordningar som finns på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vill vi inte ha ett tjänstemannastyre så måste även politiken sätta sig in i frågorna och kunna ifrågasätta de förslag som finns. Nio procent vad är det? Någon timme? Nej, ska vi ha duktiga ordföranden som har kompetens och vill sätta sig in i frågorna, då får vi lov att arvodera dem.

Efter debatten klubbades arvodeshöjningen igenom. Då hade också en votering begärts, som slutade 24-8 för höjd arvodering.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS