ANNONS

Oppositionsrådet Benny Rosengren (SD).
Foto: Sonny Jonasson

Oppositionsråd i utspel om ambulanssjukvården

DALARNA Benny Rosengren (SD), oppositionsråd i Region Dalarna, markerar mot en eventuell privatisering av ambulansen. Som han uppger vara styrande Dalasamverkans ambition.

Frågan har varit aktuell även tidigare, och meningsskiljaktigheterna är tydliga.
– Det jag vill betona är att vi aldrig kommer att gå med på det här, säger Rosengren.

Benny Rosengren säger sig vilja framföra det otvetydiga budskapet som en reaktion på vad han menar är Dalasamverkans vilja att privatisera ambulanssjukvården i länet.
– Dalarna har bland den bästa ambulanssjukvården i hela landet, med låg personalomsättning och bra utbildningsnivå.
– De har också ett bra system för att synka ledigheter samt beredskap att gå in och hjälpa IVA och akuten som nu under pandemin, fortsätter Benny Rosengren.

Han beskriver en pågående utredning i frågan, som han upplever nu skyndas på.
– Jag vet inte riktigt varför, man kanske försöker få den utförd snabbare för att nå det resultat man vill, resonerar han.
Regionrådet hävdar att de politiska energier som driver det hela framåt säger sig vilja konkurrenssätta ambulansen.
– Det retar mig, och det är ju i så fall som att konkurrenssätta sig själv när man redan har en väl fungerande ambulanssjukvård. Vi har 23 ambulanser som går på rulle i länet, plus några fler i reserv, och dessa har också överlag bra inställelsetid.

Oppositionsrådet fortsätter:
– Bland annat tror jag tanken är att få tillbaka folk som gått vidare från IVA och akuten till ambulansen. Men då bör man ju i stället se till att göra arbetsmiljön på dessa platser bättre, säger Rosengren.
Dalasamverkan – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas Sjukvårdsparti – är styrande majoritet i Region Dalarna.
I opposition återfinns under nuvarande mandatperiod Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Benny Rosengrens Sverigedemokraterna, som inflikar att han generellt även anser diskussions- och arbetsklimatet inom regionpolitiken vara gott.

En aspekt i det hela torde även vara ambulanssjukvårdarna själva. Vet ni deras inställning i frågan?
– Nej, inte i detalj. Och det är klart att det är någon eller några som kanske är för en förändring, men jag tror mig helt säkert kunna säga att en majoritet av ambulanssjukvårdarna inte vill ha en privatisering, menar Rosengren.
Han framhåller vidare potentiellt negativa faktorer han anser en privatisering kunna innebära – risk för sämre rutiner och struktur än de nu rådande, minskade intagningskrav på personalsidan och att folk får mindre för skattepengen.
– Det finns självklart ekonomiska motiv i det här, men jag upplever att det också verkar finnas ideologiska skäl och principskäl, påstår Benny Rosengren.

Och avslutar:
– Vi har ju jättebra ambulans i regionen, och för vår del finns ingen som helst anledning till en privatisering. Jag vill betona att vi aldrig kommer att gå med på det här.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS