ANNONS

Pia Rickemo Norman är anhörigsamordnare i Hedemora kommun på halvtid
Foto: Rebecca Linder

Önskar bredda anhörigstödet

HEDEMORA. Pia Rickemo Norman är ny anhörigsamordnare på Hedemora kommun. Idag ligger fokus på att ge stöd till anhöriga till personer med demens, men behov finns även inom socialpsykiatrin.

Sedan 2009 ska alla kommuner enligt lag erbjuda någon form av anhörigstöd. I Hedemora erbjuds idag stöd till de som i det egna hemmet vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre som har funktionshinder. Även anhöriga till de äldre som bor i särskilt boende eller deltar i dagverksamheten på Hedbygläntan kan också få stöd.

Pia Rickemo Norman arbetar halvtid som anhörigsamordnare. Hon samverkar med kommunens demenssjuksköterska och även med biståndshandläggare och hemjänsten i viss mån. Hon gör hembesök för anhörigsamtal och man kan även få avlastning och avlösning i hemmet några timmar per månad.

Just nu kartlägger hon anhörigstödet i kommunen och det hon har sett hittills är bland annat att det finns önskemål inom socialpsykiatrin bland anhöriga där om att kunna få stöd.
– Det finns väldigt många som är i behov av stöd, men eftersom jag bara arbetar halvtid så är det ganska begränsat. Det vore väldigt bra om vi kunde få till ett anhörigcentrum, en samlingsplats och träffpunkt där man kan ha verksamhet fasta tider. Då vet alla att det alltid finns någon fysisk person där som man kan få prata med, framhåller Pia Rickemo Norman.

Nu under hösten blir det i alla fall en anhörigutbildning med fyra träffar för vuxna barn vars föräldrar har demens. De planerar även för en föreläsning om demens i december.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 40 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS