ANNONS

Byskolorna har i Falu kommunfullmäktige beslutats få vara kvar.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

Omdiskuterade byskolorna blir kvar

FALUN Byskolorna blir kvar. Den under lång tid processade frågan är avgjord i kommunfullmäktige.

Efter rösterna 33-27 klubbades att dessa också fortsättningsvis ska bedriva undervisning.
– Nu är det tydligt att det inte finns någon majoritet i vare sig barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för en nedläggning, säger Berit Fredricsson (S) som är 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutet att inte lägga ned Danholnsskolan, Toftaskolan och Liljanskolan välkomnas av Berit Fredricsson och de Falupolitiker som delar åsikten att nämnda landsbygdsskolor ska vara kvar.
Efter att rösterna vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde i Falun räknats stod klart att frågan avgjorts med 33-27 i favör för byskolornas fortsatta existens.
I en kungörelse framhåller Berit Fredricsson att detta i hennes mening innebär att man nu på allvar kan börja arbeta med hela Faluns skolutveckling.

Å oppositionens vägnar i den länge omtvistade frågan nämner Fredricsson att Falu kommuns styrande minoritet i flera år försökt lägga ned landsbygdsskolor.
– Nu är det tydligt att det inte finns någon majoritet i vare sig barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för en nedläggning, säger Berit Fredricsson, 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Och fortsätter:
– Detta har i och för sig varit tydligt ända sedan 2019, då förslaget kom första gången. Nu hoppas jag innerligt att alliansen respekterar beslutet och låter skolorna få arbetsro.

De nu i majoritet samstämmiga röster som jobbat för byskolornas framtid menar att förslaget om nedläggning inneburit frustration och oro i de berörda byarna.
Vilket föranlett grupper av föräldrar och bybor att engagera sig via bland annat namninsamlingar och möten med politiker.
– Jag hoppas att vi nu kan börja om från början och se till skolornas möjligheter i stället för att, som alliansen hittills gjort, bara stirra sig blinda på nedläggning. Jag vet att det finns ett stort engagemang ute i byarna och att föräldrar önskar få vara med i en dialog hur vi på bästa sätt kan utveckla skolorna.
– Min förhoppning är att vi politiker, tjänstemän och befolkning direkt efter helgerna påbörjar arbetet med medborgardialogerna, avrundar Berit Fredricsson.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS