Ombyggnation blir dyrare än väntat

Ombyggnationen av Sävsparven 2 i Norberg till ett LSS-boende skulle kosta 3,5 miljoner kronor. Nu har fullmäktige beslutat att skjuta till ytterligare drygt 1,7 miljoner kronor till bygget.
Foto: Dreamstime
NORBERG Ombyggnationen av Sävsparven 2 i Norberg till ett LSS-boende skulle kosta 3,5 miljoner kronor. Nu har fullmäktige beslutat att skjuta till ytterligare drygt 1,7 miljoner kronor.

2017 gjordes en utredning av behovet av en ny LSS-bostad, det vill säga en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Resultatet av utredningen blev att det fanns ett behov av en ny gruppbostad i Norberg.

I augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige om att Sävsparvsvägen 2 skulle byggas om till ett LSS-boende. Budgeten för ombyggnationen fastslogs till 3,5 miljoner kronor.

I höstas påbörjades planeringen för ombyggnationen och efter att ett par olika förslag hade presenterats så visade det sig att det inte går att få plats med fem fullvärdiga lägenheter i den befintliga byggnaden och att kostnaderna dessutom skulle överstiga de 3,5 miljonerna som hade budgeterats för projektet.

“Med syfte att skapa en effektiv verksamhet samt för att täcka framtida behov av LSS-boenden som är större än de tidigare planerade, behövs en tillbyggnad om cirka 50 kvadratmeter till en beräknad kostnad av totalt 5 232 000 kronor”, skriver ledningskontoret i en skrivelse i ärendet där man även påpekade att medlen som avsatts för projektet var 3,5 miljoner kronor och att det därmed fattades drygt 1,7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har beslutat om att lägga ytterligare 1 732 000 kronor på ombyggnationen. En miljon tas från potten för oförutsett, inom beslutad investeringsram, och 800 000 kronor tas från potten för ofördelade medel.

Att investeringskostnaden blir högre innebär även att kapitalkostnaden ökar med 86 000 kronor per år, vilket ska finansieras inom sociala sektorns ram.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 32, 2020.

ANNONS

SENASTE LOKALA NYHETER

AVESTA Under sommaren har Dalakraft haft en kunskapstävling där sex vinnare fick skänka 10 000 kronor till en förening. En av dessa föreningar är friidrottsklubben IK Stål från Avesta kommun
Spel från morgon till kväll under två dagar - och första steget i riksomfattande Viaplay Padel Open i Avesta blev lyckad. – Många tuffa matcher i båda klasserna, berättar Richard Jansson.
AVESTA En man från Avesta kommun har dömts till fängelse för grov olovlig körning. Tingsrätten konstaterar att mannen återfallit i liknande brottslighet som han tidigare dömts för.