ANNONS

Ombyggnationen av Sävsparven 2 i Norberg till ett LSS-boende skulle kosta 3,5 miljoner kronor. Nu har fullmäktige beslutat att skjuta till ytterligare drygt 1,7 miljoner kronor till bygget.
Foto: Dreamstime

Ombyggnation blir dyrare än väntat

NORBERG Ombyggnationen av Sävsparven 2 i Norberg till ett LSS-boende skulle kosta 3,5 miljoner kronor. Nu har fullmäktige beslutat att skjuta till ytterligare drygt 1,7 miljoner kronor.

2017 gjordes en utredning av behovet av en ny LSS-bostad, det vill säga en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Resultatet av utredningen blev att det fanns ett behov av en ny gruppbostad i Norberg.

I augusti 2018 beslutade kommunfullmäktige om att Sävsparvsvägen 2 skulle byggas om till ett LSS-boende. Budgeten för ombyggnationen fastslogs till 3,5 miljoner kronor.

I höstas påbörjades planeringen för ombyggnationen och efter att ett par olika förslag hade presenterats så visade det sig att det inte går att få plats med fem fullvärdiga lägenheter i den befintliga byggnaden och att kostnaderna dessutom skulle överstiga de 3,5 miljonerna som hade budgeterats för projektet.

“Med syfte att skapa en effektiv verksamhet samt för att täcka framtida behov av LSS-boenden som är större än de tidigare planerade, behövs en tillbyggnad om cirka 50 kvadratmeter till en beräknad kostnad av totalt 5 232 000 kronor”, skriver ledningskontoret i en skrivelse i ärendet där man även påpekade att medlen som avsatts för projektet var 3,5 miljoner kronor och att det därmed fattades drygt 1,7 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har beslutat om att lägga ytterligare 1 732 000 kronor på ombyggnationen. En miljon tas från potten för oförutsett, inom beslutad investeringsram, och 800 000 kronor tas från potten för ofördelade medel.

Att investeringskostnaden blir högre innebär även att kapitalkostnaden ökar med 86 000 kronor per år, vilket ska finansieras inom sociala sektorns ram.

 

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Avesta/Norberg) nr 32, 2020.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS