ANNONS

– Mörkertalet är generellt stort när det gäller sexualbrott, varför det är svårt att dra slutsatser ur statistik från anmälda brott, säger Thomas Nordström
Foto: Mikael Eriksson

Ökat antal brott i Avesta

AVESTA. Brotten ökar i Avesta. Men i statistiken finns ljusglimtar. – Möjligen kan vår ökade satsning på information varit en bidragande orsak, säger kommunpolis Thomas Nordström.

Statistik från Brottsförebyggande Rådet och polisen pekar på samma sak – antalet brott i Avesta ökar. Ökningen har varit 12 procent om man jämför år 2018 med år 2017.
Thomas Nordström anser att statistiken inte ger hela bilden av hur det ser ut med brottsligheten på en ort.
– Det finns ett stort mörkertal eftersom det finns olika motivation till att göra en polisanmälan. Viljan att göra en anmälan är högre i fall där försäkringar kräver det.  Då brott som skett bakom hemmets stängda dörr så är viljan att polisanmäla lägre.

Avesta redovisar ett par trender som på ett positivt sätt avviker mot riket. Det ena är att antalet våldtäkter som polisanmälts har minskat. År 2017 anmäldes 13 våldtäkter, år 2018 8 stycken.
– Men mörkertalet är generellt stort när det gäller sexualbrott, varför det är svårt att dra slutsatser ur statistik från anmälda brott.

Även antalet bedrägerier har minskat i Avesta. Befolkningen har blivit mer medveten i kombination med ökade informationsinsatser från polisen är den förklaring som han ser.
Krylbo under det senaste året drabbats av en del grova våldsbrott.
– Statistiken påverkas då det inträffar en serie med brott där varje enskilt brott blir ett streck i statistiken.
Ett sådant exempel är om fler fordon på en parkering får däcken sönderskurna så blir varje enskilt fordon ett brott.
Likaså påverkas statistiken om polisen gör inriktade insatser mot vissa typer av brott. I månadsskiftet oktober-november var polis på plats i Krylbo och knackade bland annat dörr.
Något som uppskattades mycket. På köpet uppdagades en del brottslighet som inte annars hade kommit polisen till känna, främst handlade det då om trafik- och narkotikabrott.

Under sommarhalvåret ökar brotten. Kopplingen mellan alkohol och våldsbrott är tydlig.
Män i åldern 18 till 25 år är de som drabbas mest av våld i offentlig miljö. Detta då de rör sig i krogmiljöer, och mest riskfyllt är det i samband med att krogarna stänger och folk ska söka sig hemåt.
Genom en ökad polisnärvaro i samband med krogstängning har man fått ned denna typ av brott.
– Kommunen har en viktig roll genom att utbildningen ansvarsfull alkoholservering som är riktade till krogarna. Krögarna har likaså ett stort ansvar och krav på sig att förhindra överservering,  fylleri och bråk på nöjesstället.

Från polisens sida ser man positivt på att kunna ha kameraövervakning på platser som kan beskrivas som riskmiljöer. Men det krävs tillstånd i vissa fall, något som tidigare visat sig vara svårt att få. Regelverket förändrades dock under 2018. Den nya lagstiftningen har till viss gjort det lättare men reglerna anses vara en aning krångliga.

Thomas Nordström konstaterar att olaga hot har ökat. Olaga hot mot kvinnor under 18 år har ökat från 27 stycken år 2017 till 60 stycken år 2018.  Olaga hot mot pojkar under 18 år har även det ökat, år 2017 anmäldes 6 sådana brott, år 2018 18 stycken.
Rån både med och utan skjutvapen har ökat. Under år 2017 anmäldes 5 rån utan skjutvapen som varit riktade mot privatpersoner, år 2018 9 stycken. Under år 2018 anmäldes även ett rån där en privatperson blivit hotad med ett skjutvapen.

Hemfridsbrotten har också ökat, från 17 till 40. Stölder har ökat drastiskt från 605 till 744, och där är det cykelstölder som står för den större andelen. Även stöld av bilar har ökat. När det gäller cykelstölder så är det centrala Avesta som är värst utsatt och bilstölder är det Krylbo som utmärker sig.

Narkotikabrotten har ökat i Avesta. 90 fall av innehav har rapporterats under år 2018, vilket kan jämföras med 40 fall år 2017. Fem fall av framställning av narkotika har rapporterats under år 2018 mot ett fall år 2017. 108 personer som varit påverkade av narkotika har under år 2018 rapporterats, vilket är 27 fler än år 2017.

Antalet anmälda rattfyllerister har ökat från 19 stycken år 2017 till 32. Likaså olovliga körningar som ökat från 95 stycken år 2017 till 112. Trafikbrott och exempelvis narkotikabrott är så kallade upptäcktsbrott, det vill säga att det är polisen själva som är på plats och rapporterar brottet. Högre siffror innebär därmed också att polisen har varit närvarande.

Läs även:
Antalet anmälda brott i Säter minskar
Positiv utveckling i södra Dalarna

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 07 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS