ANNONS

De senaste veckorna registrerar Bris 30 procent fler stödjande kontakter hos sina kuratorer. Skolstängningar och rapporter om sjukdom och död förstärker oron kopplad till coronaviruset. “Nu, mer än kanske någonsin, ser vi hur viktigt det är att det finns ett professionellt stöd som är lättillgängligt för barn”, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog. I Falu kommun finns flera stödinstanser för barn och unga som upplever oro i rådande samhällsläge.
Foto: Dreamstime

Ökad oro hos barn i krisens fotspår

DALARNA BRIS rapporterar om högt tryck i svåra tider. Ett ansträngt samhällsläge innebär ökad turbulens i hemmen. Vilket drabbar inte minst de minsta.

Mer bråk, utsatthet, svår ensamhet på grund av isolering som norm och otillgängligt stöd för barn som behöver hjälp. Så formulerar Bris den lägesbild som tyvärr är dagsaktuell i pandemins fotspår.
– Barns samtal handlar dels om oro för smittan i sig och dels om de konsekvenserna som uppkommer i takt med olika samhällsåtgärder, säger Magnus Jägerskog.

Och fortsätter:
– Särskilt svårt blir det för barn som befinner sig i en utsatt situation hemma.
Barns vardag påverkas i takt med att vardagsrutiner ändras. Coronaviruset resulterar i oro för familjemedlemmar, oro att själv bli smittad, om svårigheter att plugga hemma, bibehålla umgänge med kompisar, hantera det massiva informationsflödet.
De senaste veckorna registrerar Bris 30 procent fler stödjande kontakter hos sina kuratorer.
För redan ångestdrabbade barn är det nu värre, på grund av vuxnas upptagenhet kring viruset.

Skolstängningar och rapporter om sjukdom och död förstärker oron.
Marie Angsell, socionom på Bris, konkretiserar:
– Just nu är vi i en samhällskris där många negativa ingredienser finns, samtidigt som den viktiga skyddsfaktorn vuxna utanför familjen är mindre tillgänglig.
Barn vittnar om ökade svårigheter att få stöd från exempelvis elevhälsan och att bokade möten hos stödinstanser blivit inställda och uppskjutna.

Magnus Jägerskog betonar i Bris brådskande kommuniké:
– Nu, mer än kanske någonsin, ser vi hur viktigt det är att det finns ett professionellt stöd som är lättillgängligt för barn.
– Numret 116 111 går till EU:s officiella stödlinjer för barn, och jag vill uppmana fler att sprida den informationen.

Stöd till alla unga i Falun
*Gymnasieskolans kuratorer och skolsköterskor via telefon, och för grundskolorna som är öppna även på plats. Skolornas kontaktuppgifter finns på falun.se.
*Ungdomsstödjarna, 023-86950, ungdomsstodjarna@falun.se samt på Facebook och Instagram.
*SBU – samtalsmottagningen för barn och unga, 023-49 16 55.
*Ungdomsmottagningen, 023-490808.
*Dialogen, 023-83000.
*Svenska kyrkan.
*Grönan har stängt, men kvällsvandrar till klockan 21:00 måndag-onsdag. Telefon: Roger 023-702087, Jimmy 023-702090, Anki (diakon) 023-702083
*Några av Falu kommuns fritidsgårdar håller öppet.
*Akut stöd kan ges hos Socialförvaltningens mottagningsenhet för barn och unga via kontaktcenter, 023-83000.
(Källa: falun.se).

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS