ANNONS

Birgitta Sacrédeus svarar på oppositionsrådet Benny Rosengrens uttalande där han hävdar att Dalasamverkan driver på för en privatisering av ambulanssjukvården i länet. “Det är inte alls korrekt. Bara för att man gör en utredning betyder det inte att det ska bli på ett visst vis”, understryker hon.
Foto: Sonny Jonasson

Regionråd Birgitta Sacrédeus i replik om ambulanssjukvården

DALARNA Regionrådet Birgitta Sacrédeus (KD) bemöter Benny Rosengrens anförande. Hon tillbakavisar ideologiska uppsåt och betonar pågående utrednings undersökande syfte.

– Den ska skapa ett underlag där de viktigaste faktorerna för mig och Kristdemokraterna är en säker och kvalitativ vård och att vi använder skattebetalarnas pengar på bästa sätt, framhåller Sacrédeus.

Hon konstaterar nämnda utredning som just nu fortlöpande.
– Ja, och min intervju i denna sker nu på måndag, förklarar hon.
Och fortsätter:
– Det är inte alls korrekt att det inom Dalasamverkan drivs på för en privatisering av ambulanssjukvården. Bara för att man gör en utredning betyder det inte att det ska bli på ett visst vis.
– Den ska visa för- och nackdelar, och då vet man inte på förhand hur utgången blir, utvecklar hon och exemplifierar med ett tidigare skede i regionpolitiken då Sacrédeus själv var aktiv i frågan om ett återöppnande av Mora BB.

Regionrådet Birgitta Sacrédeus (KD).

Den då regionpolitiska ledningen (S, V, MP) genomförde via extern konsult en utredning som utmynnade i slutsatsen att Moras BB då ej skulle återetableras.
– Och liknande gäller nu med den här utredningen, att den skapar ett beslutsunderlag.
– Om jag uttrycker mig så här, det har kommit fram synpunkter att ambulansen i regionen just nu inte är kostnadseffektiv.

Birgitta Sacrédeus betonar häri att målet är att ge bästa möjliga vård för skattepengen. Och att nämnda utredning ska bistå i att åskådliggöra metod för detta.
– Det finns för mig och Kristdemokraterna två viktiga kriterier som måste uppfyllas om man ska göra en förändring och att ambulansen ska skötas av annan huvudman. Dels att att det är mer kostnadseffektivt, och framför allt att vi har en kvalitativ och säker vård.
– Uppfylls inte detta främjar inte jag och KD en förändring. För oss är det här ingen ideologisk fråga. Viktigast är som sagt en god ambulanssjukvård, sammanfattar regionrådet Birgitta Sacrédeus.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS