ANNONS

Lärarfacken har i fler omgångar protesterat mot de sparförslag som lagts fram, vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde så visade facken sitt missnöje mot förslagen.
Foto: Mikael Eriksson

Nytt sparförslag för skolan presenterat

HEDEMORA. Knappt 31,5 miljoner kronor ska skolan spara för att budgeten för 2019 ska gå ihop. Beloppet inkluderar en neddragning med 31,95 tjänster. Förslaget ska nu förhandlas med facken.

Under resan med att komma fram till en budget för bildningsnämnden för 2019 har fem olika sparförslag förkastats. Förvaltningen har nu presenterat ett sjätte förslag. Ett förslag som innebär en besparing på nära nog 31,5 miljoner kronor, en stor del av detta är personalkostnader närmare bestämt 17,7 miljoner vilket motsvarar 31,95 tjänster.
Förslaget innehåller en rad olika neddragningar.

Förskolan ska spara 6,4 miljoner kronor. Bland annat ska Jaktstigen läggas ned och barnen flyttas till Smultronstället i Västerby. Även förskolan i Stjärnsund läggs ned. Nattugglan avvecklas. Fria pedagogiska måltider tas bort.
Kostenheten minskas med en tjänst.

När det gäller grundskolan 7 – 9 så handlar det där om en besparing på nästan 4 miljoner kronor. Tvålärarskapet i årskurserna 7-9 avvecklas, en tjänst som rektor tas bort likaså en assistenttjänst.

Kultur och fritid kommer även de att känna av besparingarna. Föreningsbidraget minskas med 1,4 miljoner kronor. En tjänst mindre på Vasahallen och tjänsten som fritidskonsulent tas bort.

Den verksamhet som får känna av den största besparingen är bildningsförvaltningen. Här finns ett sparkrav på 12 miljoner kronor. En tjänst som integrationschef, en kvalitetssamordnare och en vaktmästare plockas bort. Även tjänster som lokalsamordnare, förvaltningsassistent och webbredaktör ska minskas. En del av besparingen handlar om ändrade rutiner för städningen vilket ska leda till minskade städkostnader med 3,4 miljoner kronor.

För Martin Koch-gymnasiets del så ska två tjänster inom introduktionsprogrammet tas bort.
Och för vuxenutbildningen så ska lokalerna vid Kraftgatan sägas upp och en tjänst tas bort.
Arbetsutskottets beslut blev att uppdra åt bildningsförvaltningen att förhandla med facken om förslaget.

Nästa steg är att förslaget sedan ska behandlas av bildningsnämnden vid sammanträdet 5 november.

Men det var ett oenigt arbetsutskott. Av de fem ledamöterna i arbetsutskottet var det tre som röstade ja. Anita Hedqvist (S) reserverade sig mot beslutet och sa att Nattugglan ska vara kvar, likaså tvålärarskapet, föreningsbidraget och fritidskonsulenttjänsten.
Även Allan Mattsson (KL) reserverade sig mot beslutet.

Förslaget kan även ses mot det samverkansavtal som Centern, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommit överens om. I det avtalet skriver de bland annat barnsomsorg på obekväm arbetstid ska behållas, att tvålärarskapet ska utvecklas vidare och att kulturskolans verksamhet ska behållas.

Publicerat i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 44 2018.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS