ANNONS

Genom ett nytt samarbete mellan Säters Energi och Borlänge Energi kan kunderna välja el som producerats via vattenkraft i Säters kommun. Mikael Ringi på Borlänge Energi och Peter Hed på Säters Energi “skakar hand” framför det gamla kraftverket i Arkhyttan, som i dag används som museum.
Foto: Pressbild

Nytt samarbete ger ökade möjligheter till lokalproducerad el

Genom ett nytt samarbete mellan Säters Energi och Borlänge Energi kan kunderna välja el som producerats via vattenkraft i Säters kommun.

Borlänge Energi driver sju små kraftstationer i Grängshammarån, varav tre ligger i Säters kommun. Säters Energi har tre kraftstationer i Säters kommun.
– Men för att kunna ha kvar de mindre kraftverken så måste vi även tjäna någon krona på dem. Annars har vi inte möjlighet att åka runt och sköta om sjöarna, vilket skulle bli en belastning för kommunen, säger Peter Hed, ägare av Säters Energi.
Han tar Arkhyttans gamla kraftstation som exempel.
– Det används inte längre utan fungerar som ett museum. Här kan vi visa upp hur det såg ut för drygt 100 år sedan, när Sverige blev elektrifierat Men det börjar bli slitet och vi måste få in pengar för att kunna bevara museet, säger Peter Hed.

Det nya samarbetet mellan Säters Energi och Borlänge Energi kan göra att kunderna gynnar sin närmiljö och lokalt företagande.
– Med det nya samarbetet betalar kunderna något mer för elen, pengar som går till producenten, i det här fallet Säters Energi. Vi vill stötta bolaget och det här är ett sätt för kunderna att stötta den här verksamheten vilket bland annat kan göra att det här museet bevaras, säger Mikael Ringi, affärsområdeschef för elhandel och elproduktion på Borlänge Energi.
Han lyfter fram fördelarna med att samarbeta med och stötta lokala företag på det här sättet.
– Peter bor i Hedemora, han kan den här bygden och är mån om att det ska vara välskötta verksamheter. De småskaliga elproducenterna har också påverkan på de lokala elnäten då elen transporteras en kortare väg vilket ger minskade förluster, säger Mikael Ringi.

– Lokala elproducenter skapar jobb, så pengarna som går in i detta går tillbaka till bygden. Den småskaliga vattenkraften är viktig för hela landet eftersom effekten är reglerbar, man kan dra ner effekten när det inte behövs och så dra upp när det behövs, säger Peter Hed.
Säters Energi har en innovativ lösning för att övervaka vattenflöden på distans. Tack vare en liten anläggning som drivs av solceller kan nivån övervakas och regleras via Internet.
– Vi fick faktiskt pris som årets dalapilot för detta för några år sedan. Den här tekniken gör att vi kan bli mer effektiva och att vi inte behöver åka runt och inspektera vattennivåerna på plats. Vi är i princip ensamma om att använda oss av den här tekniken, säger Peter Hed.

Samarbetet mellan Säters och Borlänge Energi är redan i gång och parterna är nöjda med att hittat den här lösningen.
– För oss handlar det om att kunna erbjuda lokalproducerad el och kunna stötta de lokala kraftverksägarna. Vi har också småskaliga kraftverk och vet att det finns en efterfrågan på lokalproducerad el. Begränsningarna som finns i elnätet gör att det är en fördel att kunna ha elproduktion i närheten av konsumenterna, säger Mikael Ringi.

Museet i Arkhyttans gamla kraftstation är ett av exemplen på saker som kan stöttas tack vare det nya samarbetet mellan Borlänge Energi och Säters Energi. “Här kan vi visa upp hur det såg ut för drygt 100 år sedan, när Sverige blev elektrifierat Men museet börjar bli slitet och vi måste få in pengar för att kunna bevara det”, säger Peter Hed från Säters Energi, till höger. Till vänster: Mikael Ringi från Borlänge Energi. Foto: Pressbild
(Ettabild). Säters Energi och Borlänge Energi gör gemesam sak. Genom ett nytt samarbete mellan bolagen kan kunderna välja el som producerats via vattenkraft i Säters kommun. Här ses Peter Hed, ägare av Säters Energi, och Mikael Ringi, affärsområdeschef för elhandel och elproduktion på Borlänge energi. Foto: Pressbild
“Den småskaliga vattenkraften är viktig för hela landet eftersom effekten är reglerbar, man kan dra ner effekten när det inte behövs och så dra upp när det behövs”, säger Peter Hed, ägare av Säters Energi. Foto: Pressbild
Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS