ANNONS

På Kockoraberget och Lustigbergets nordsluttningar cirka 18 km sydväst om Grängesberg finns det nya naturreservatet. Foto Kristin Persdotter/ Länsstyrelsen

Nytt naturreservat utanför Grängesberg

LUDVIKA. Ludvika kommun har fått ett av de elva nya naturreservaten som bildats i Dalarna.

De elva reservaten har bildats för att skydda unik natur, växter och djurliv i vårt län. Sedan tidigare har Dalarna över 330 naturreservat som är hem åt många hotade och sällsynta växter och djur, och är öppna för allmänheten att besöka.
De nya reservaten innehåller allt från artrika ängsmarker i Tures äng i Borlänge kommun till brandpräglad tallskog i Nifelhem i Rättviks kommun. Ett annat nytt reservat är Risberget som ligger i Malung-Sälens kommun. Här ligger en högst levande fäbod, där korna går fritt i reservatet om somrarna och har gjort det sedan 300 år.
Ludvika kar fått ett av de nya reservaten och det kallas Kockoraberget och är 33 hektar stort.
På Kockoraberget och Lustigbergets nordsluttningar cirka 18 km sydväst om Grängesberg finns det nya naturreservatet som är en naturskog.
De två topparna ligger högt, cirka 400 meter över havet. Reservatet böljar ned i en sänka och sluttar mot norr med fuktiga stråk varvade med hällmark.
I barrblandskogen växer det tallar och granar, men granen överväger. Skogen har upp till 165 år gamla träd. Skogen är opåverkad av skogsbruk i sen tid, men uppvisar spår av bland annat kolningsverksamhet, vilket är typiskt för nästan all skog i denna del av Dalarna.
Här trivs granlav och länsstyrelsen noterar ett anmärkningsvärt fynd av gammelgransskål då det är nära den sydliga gränsen för artens utbredningsområde.
I de centrala delarna finns en hel del död ved. Den rikliga mängden död ved, gynnar lavar, svampar, insekter och fåglar.
Genom reservatet går en gammal postväg som gått mellan Lönnfallet och Silken.

Publicerat i Annonsbladet Dalarna, Ludvika/Smedjebacken v6

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS