ANNONS

De nya omförhandlade avtalen öppnar för ökat resande och möjligheter till att utveckla resandet än mer, menar Kollektivtrafiknämndens vice ordförande Torsten Larsson (KD), regionrådet Kerstin Lundh (MP) och regionrådet Ulf Berg (M).
Foto: Veronica Rigtorp

Nytt bussbolagsavtal ska förändra resandet

Nytt avtal med bussbolagen, ger nya möjligheter, där målet är ökat kollektivt resande. – Som avgående ordförande känns det bra att komma med ett positivt besked, säger Ulf Berg (M).

Efter förhandlingar har Region Dalarna nått överenskommelse med bussbolagen, avtal som lägger grunden för större satsningar och ett ökat resande med kollektivtrafiken efter pandemin.
Det nya avtalet kommer lämna utrymme för framtida satsningar på ungdomar och pensionärer.
Dalasamverkan som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas Sjukvårdsparti, är den styrande majoriteten i Region Dalarna, och de som arbetat fram avtalet som togs under veckan i kollektivtrafiknämndens möte.

De nya omförhandlade avtalen öppnar för ökat resande och möjligheter till att utveckla resandet än mer, menar regionrådet Ulf Berg (M), regionrådet Kerstin Lundh (MP) och Kollektivtrafiknämndens vice ordförande Torsten Larsson (KD) .
Dalasamverkan ärvde ett gammalt avtal när de tog över Region Dalarna, något som de ansåg gjorde dem bakbundna i utvecklingen av kollektivtrafiken. Där de säger att det gamla kontraktet hade stora brister.
Bland annat var dåvarande avtalet till 2025 och gjorde att fler resande automatiskt gav ökade kostnader, menar Dalasamverkan.
För dem har det varit prioritet att omförhandla avtalet för att kunna göra fler satsningar på ökat resande.

Det nya avtalet kommer under 2021 att bara ha fasta ersättningar och ersättningar per körd kilometer till bussbolagen, alltså inte den rörliga ersättning som fanns i det gamla avtalet.
Under 2022 kommer den fasta ersättningen i avtalet att höjas, med den rörliga ersättningen sänks.
Av sekretesskäl redovisar inte Dalasamverkan några siffror kring avtalet. Beslutet togs av kollektivtrafiknämnden den 28 januari.

Genom det nya avtalet ges större förutsättningar för kostnadskontroll över hur mycket kollektivtrafiken kommer att kosta per år.
– Regionen kan erbjuda fler att åka kollektivt till lägre kostnad, speciellt under lågtrafiktid, exempelvis mellan klockan 9.00 till 15.00, eftersom incitamentskostnaderna sänks, berättar Kollektivtrafiknämndens vice ordförande Torsten Larsson (KD) .
– Redan i höst hoppas vi kunna göra storsatsning på skolkorten och öppna upp för fler resor per dag, till skillnad från nuvarande som bara berättigar till två resor per dag, säger regionrådet Ulf Berg (M).
– Planerna för skolkorten ger möjlighet till flera åk per dag, kan göra så ungdomar åka buss till sina fritidsaktiviteter och föräldrarna slipper skjutsa. Då blir det bra för både miljön och spar pengar för föräldrarna som slipper köra bil till träning, förklarar regionrådet Kerstin Lundh (MP).

Dalasamverkan diskuterar även attraktiva periodkort för andra grupper som till exempelvis barnfamiljer och pensionärer.
Region Dalarnas mål att minska utsläppen av växthusgaser med 75 procent till 2030, gör det kollektiva resandet till en viktig pusselbit.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS