ANNONS

Besökarna på torget kunde också ställa frågor kring det nya avfallssystemet till projektledaren Elisabeth Svennblad och annan personal på plats.
Foto: Veronica Rigtorp

Nytt avfallssystem kräver nya fordon

LUDVIKA. Likt en julkalender med fyra luckor, är det nya återvinningsfordonet, som visades för allmänheten på Garvarns torg.

Dags för samtliga villa- och fritidshusägare i Ludvika kommun att börja sortera ut sitt matavfall från den vanliga soppåsen.
Som första Dalakommun erbjuder WessmanBarken Vatten och Återvinning AB, WBAB, villa- och fritidshusägarna även möjligheten att sortera ut förpackningar, tidningar och returpapper direkt vid hemmet.
Nyligen fanns WBAB på Garvarns torg i Ludvika, där ett av de nya återvinningsfordonen finns på platsför att visa kommuninnevånarna hur tömningen av de nya sorteringskärlen går till.
I de nya återvinningsfordonen finns fyra fack, precis som i återvinningskärlen. Var och ett av facken töms i respektive fack i sopbilen.
– De töms sedan ett och ett på respektive plats på Björnhyttan, berättade Elisabeth Svennblad, projektledaren för det nya avfallssystemet vid WBAB.
Besökarna på torget kunde också ställa frågor kring det nya avfallssystemet till projektledaren Elisabeth Svennblad och annan personal på plats.
Införs i etapper under 2019
Det nya återvinningssystemet inför i etapper under 2019 med början under augusti månad.
Mellan vecka 32 och 40 levereras de nya sorteringskärlen.
Samtidigt hämtas också det gamla sopkärl, oavsett om det är tomt eller fullt.
Börja sortera när du har fått dina nya sorteringskärl.
När alla villa- och fritidshusägare har fått sina nya kärl och börjat sortera fortsätter WBAB med att införa utsortering av matavfall hos bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, företag och verksamheter.

Publicerad Annonsbladet Dalarna, Ludvika/Smedjebacken v50

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS