ANNONS

John Steen har återvänt till Hedemora kommun, efter att ha jobbat 1,5 år i hemkommunen Borlänge. Den 3 maj började han sin nya tjänst som chef för bildningsförvaltningen.
Foto: Pär Sönnert

Nygammalt ansikte blir chef för bildningsförvaltningen

HEDEMORA John Steen har återvänt till Hedemora kommun. Den 3 maj började han sin nya tjänst som chef för bildningsförvaltningen. “Jag kanske har lite mer förväntningar på mig eftersom jag tidigare varit chef i Hedemora”, säger han.

2019 lämnade John Steen Hedemora kommun där han var avdelningschef på bildningsförvaltningen, med ansvar för bland annat högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen. I stället lockade en tjänst som skolchef för de kommunala gymnasieskolorna i hemkommunen Borlänge. Men när tjänsten som bildningschef i Hedemora blev ledig så beslöt han sig att åter söka sig dit.
– Jag återvänder till Hedemora efter 1,5 år i Borlänge. De båda kommuner har liknande situationer, även om Borlänge är en betydligt större kommun sett till folkmängd. Både Borlänge och Hedemora har elever med lågt studieresultat och det innebär en utmaning, säger John Steen.

Att få vara med och utveckla hela skolan var det som lockade mest med att återvända till Hedemora.
– Det ska bli en utmaning. Och jag tror att jag kanske har lite mer förväntningar på mig eftersom jag tidigare har varit chef inom kommunen. Det är skillnad om man kommer helt ny till en kommun, jag kan trots allt kommunen och bildningsförvaltningen även om det har hänt en del sedan 2019, säger han.

Vad tar du med dig för erfarenheter från tiden i Borlänge?
– Alla idéer som finns i verksamheten och kommunens förhållningssätt. Det finns en samhällsutmaning i både Borlänge och Hedemora som har många elever med utländsk bakgrund och vars föräldrar saknar studievana, säger John Steen.

Han vill få bort “stuprören” i organisationen.
– Ofta beskrivs verksamheten just så, att det är en massa stuprör som sköter sig själv. Men så ser inte verkligheten ut, vi måste bli bättre på att samarbeta och lära av varandra inom de olika verksamheterna. Detta gäller framför allt i en mindre kommun som Hedemora. Däremot får det inte att ha en helt gränslös verksamhet, det måste finnas en struktur, säger John Steen.

Inledningsvis vill han lära känna verksamheten i Hedemora genom att besöka skolorna i de olika kommundelarna och träffa medarbetare.
– Det är svårt att nämna några åtgärder som går att göra direkt. Det finns ingen “quick fix” för att vända dåliga skolresultat. Det krävs ett gediget arbete och det gäller att både se den enskilda individen och familjen, hela den sociala kontexten. Man måste bygga upp en trygghet inom verksamheten. Dessutom vill jag vara med och förbättra kommunikationen, säger John Steen.

Han började sin nya tjänst den 3 maj.
– Det blir en rivstart med budgetnämnd redan första dagen, säger John Steen och sammanfattar:
– Det är viktigt att ha en målsättning, vad man vill uppnå med verksamheten. Men det är ännu viktigare att ge de berörda rätt verktyg och möjligheter att kunna nå målet.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nummer 18, 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS