ANNONS

Hemvändaren Daniel Banck blir ny chef för Dalregementet från och med 1 januari 2020.
Foto: Försvarsmakten

Nye regementschefen rustad för Dalarna

BORLÄNGE/FALUN. Hemvändaren Daniel Banck blir ny chef vid Dalregementet från och med 1 januari 2020.

– Vi flyttar hem redan i sommar, men jag ska vara pappaledig i höst innan jag tillträder min nya befattning, säger en modern överstelöjtnant.
De två barnen Lilli, tre år, och Burton, åtta månader, är en viktig del i att Daniel och hustrun Sara flyttar till Dalarna.
– Vi kommer närmare naturen här. Vi har redan gått med i Friluftsfrämjandet Borlänge och ställt barnen i kö på Naturknuten, avslöjar Daniel Banck.
Huset i Enköping är sålt men i Dalarna har de ännu inte hittat något boende. Helst vill familjen bygga eget, eller hitta någon gård med uthus, lador och mark så man kan ha bin och några höns.

Daniel Banck är uppvuxen i byn Trönö utanför Borlänge och skulle gärna bosätta sig i hemtrakterna. Hans uppväxt präglades av friluftsliv och han var mycket aktiv inom scouterna.
Efter avslutad skolgång gjorde han värnplikten i 15 månader i Falun.
– Jag blev tidigt intresserad av att jobba med människor och ledarskap. Det som räknas inom försvarsmakten är det man gör, handlingen och det goda föregångarskapet.
Människor följer inte vad du säger, de följer det du gör; det är din förmåga att se och höra dina medarbetare som räknas. Det jag såg en kvalité i, förklarar Daniel Banck.
Han sökte och antogs efter värnplikten till yrkesofficersutbildning vid Militärhögskolan Karlberg i Stockholm.

Under tiden han studerade lades I13 ned och det fanns inget regemente att återvända till.
– Det var en tung resa att tvingas uppleva att min hembygds regemente lades ned. Det var ju här jag skulle tjänstgöra och leva säger Daniel.
Daniel Banck sökte sig till P10 Strängnäs, där han jobbade i fem år. När han kom hem från FN-tjänst i Liberia 2004 lades även P10 ned.
– Då begärde jag tjänst på S1 i Enköping, nuvarande Ledningsregementet. Där började jag med telekrig och underrättelsetjänst som innebar utmaningar och stimulans för intellektet vilket jag trivdes bra med.

På Ledningsregementet har Daniel haft flera olika befattningar som bl.a. pluton- och kompanichef för ett telekrigkompani. Under åren har han hunnit med ytterligare sex månader utomlands, i Afghanistan och vidareutbildat sig till både kapten och major. År 2016 satte han sig åter i skolbänken och tog fem terminer senare sin magisterexamen i krigsvetenskap då han befordrades till överstelöjtnant. Fram till i sommar är han chef för genomförandeavdelningen i regementsstaben.
– Mitt i min kandidatuppsats föddes Lilli, så jag smet iväg då och då till någon skrubb på BB och kopplade upp mig mot mitt uppsatsseminarium på Internet, skrattar Daniel.

I maj 2018 då han tog examen vid Försvarshögskolan belönades han med stipendium och jetong för Bästa magisteruppsats med titeln För kung och fosterland? En studie av invandrares incitament att söka sig till det militära.
Uppsatsen var en uppföljning på hans kandidatuppsats Kvinna eller försvinna? En studie av kvinnors incitament till att stanna i Försvarsmakten.
– Vi är duktiga på att rekrytera kvinnor men inte lika bra på att behålla dom. Gruppen utrikesfödda och andra generationens invandrare har vi inte ens lärt oss attrahera. Tänk vilken integrationseffekt och folkförankring vi har att vinna när vi lyckas få
Försvarsmaktens demografi att verkligen spegla det samhälle den ska försvara, säger Daniel.

I sin nya tjänst som chef vid Dalregementet ser Daniel Banck stora utvecklingsmöjligheter.
Regeringens beslut att återgå till värnpliktsförsvar och sannolikt öka antalet rekryter till uppemot 8000-10000 per år innebär att de garnisonsorter som kan behöver ta emot så många värnpliktiga som möjligt.
Här ser den nu 40-årige överstelöjtnanten en otrolig potential för Dalregementet och hela Dalarna.

Daniel Bancks hjärtefråga är nämligen samhället. Han nämner samhällets resiliens; dess motståndskraft och förmåga att överleva påfrestningar.
– Hur samhället står rustat för påfrestningar handlar inte bara om väpnat angrepp. Det handlar minst lika mycket om vardagliga hot som bränder, strömavbrott, masskadeutfall, eller osynliga angrepp mot våra sårbarheter; vårt uppkopplade samhälle, vår demokratiska öppenhet och så vidare. Samhället måste klara av hela skalan av elände. Utan mobiltelefoner, appar och bloggar dessutom. Idag kan många inte ens göra upp en eld för att koka vatten, lägga ett första förband för att stoppa en blödning eller läsa en karta för att hitta hem. Än mindre försvara sig och sitt land. Vi måste bli bättre förberedda och här är Dalregementet helt avgörande.

– Försvarsmakten är en del av ett Totalförsvar som har slumrat länge nog. Men nu börjar människor inse att priset för att inte vara förberedda kan vara högt. Genom att utbilda värnpliktiga, Dalabataljonens hemvärnspersonal och andra frivilliga har Dalregementet därför en helt avgörande roll i att göra Dalarna och Sverige mer förberett. Mot alltifrån påfrestningar och gråzon till kris och väpnat angrepp. Dalabataljonens soldater och specialister finns där ute i samhället hela tiden. De har mycket hög beredskap och ett oerhört engagemang. De är en ryggrad i samhällets resiliens.

Publicerad i Annonsbladet vecka 12 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS