ANNONS

Falufostrade överste Ronny Modigs återvänder till hemstaden för uppdraget som chef för nya Dalregementet I 13.
Foto: Sonny Jonasson

Nye basen: “Stor ära att komma hem”

FALUN. Falusonen Ronny Modigs återvänder till 023 och I 13. Som nya Dalregementets nye chef ser han framtiden an med entusiasm. Han bekräftar de många goda förutsättningar som Faluns militära högkvarter uppbådar. – Det kommer att växa så det knakar, säger överste Modigs.

Det är en inom Försvarsmakten rutinerad herre vars person och meriter axlar rollen som chef för det nya Dalregementet i Falun.
Återetableringen och uppgraderingen av I 13 har länge varit en snackis.
Att Falun fick klartecken att påbörja nästa epok i sammanhanget välkomnas av Ronny Modigs.
– Beslutet att försvaret ska växa uppskattas, då världen i dag bitvis uppvisar lite osäkra tendenser, berättar han och exemplifierar med samtida situationer i bland annat Georgien, Ukraina och Ryssland.
Modigs framåtanda i anslutning till Falun och Dalregementet märks också i första skedet av den process som nu resulterar i chefsuppdrag.
– Jag anmälde mig frivilligt och sökte mig medvetet hit.

Ronny Modigs band till Falun är starka.
Här är han född och fostrad, och inledde också sin militära bana just här innan det ursprungliga regementets verksamhet skrinlades.
I dag bor han i Täby i norra Stockholm.
Planen är att etableringen av nya Dalregementet sker till hösten och att Modigs då också officiellt inleder sin nya tjänst.
– Jag tror och hoppas på invigning i oktober, och tillträde till befattningen sker i samband med detta. Det hela ska även koordineras med Kungens och försvarsministerns närvaro, upplyser han.

Ronny framhåller att han framöver kan tänka sig en permanent återkomst till Falun också på bostadsfronten, men att flertalet övriga faktorer i tillvaron även ska färdas i symbios med en eventuell flytt.
– Ja, det är det här att livet ska funka, som man brukar säga. Min fru har bra jobb där vi nu bor, och vi är även i tagen att renovera huset och inväntar besked i fråga om både bank och bygglov, förklarar han.
Han fortsätter nära Falun.
– Jag är ju härifrån, och har morsan i Hälsingberg och brorsan i Hosjö.
– Framtiden får utvisa boendefrågan, men till en början veckopendlar jag. Och det är inte så långt mellan Stockholm och Falun. Kommer under den här tiden delvis bo i mitt gamla pojkrum hemma hos morsan, vilket är lite speciellt, skrattar Modigs hjärtligt.

På sitt CV kan den i dag 55-årige yrkesmilitären pricka av bland annat flertalet internationella uppdrag.
Däribland som kontingentschef för insatsen i Tchad 2008, meddelar Försvarsmakten. Han har även anförtrotts chefsbefattningar på Försvarshögskolan.
Ronny Modigs har också deltagit i skapandet av specialförbanden, och tjänstgör nu på Arméstaben i Enköping.
Där svarar han för åtagandet som införandeledare för arméns nya regementen.
Noteras kan även att han genomfört en försvarsutbildning i USA.

Det är med andra ord en mycket välmeriterad Modigs som sadlar på som chef för det nya Dalregementet.
– Vi börjar nu mer eller mindre på vitt papper, vilket känns roligt. Vi får vara med och bygga ett regemente från grunden.
– Det innebär en intressant förändringsresa över tid. Att vara entreprenör i statsverksamhet tilltalar mig, berättar han.
I fokus hittas nu bland annat rekryteringsfrågor, då en satsning av dylikt slag kräver stort mänskligt kapital.
Redan nu finns cirka 50 annonser i rikstäckande mediekanaler, berättar Lars Wikström, projektledaren för Livgardets etableringsgrupp.
– Intresset är stort, redan på första annonsen inkom snabbt 49 svar och vi får många spontanansökningar, upplyser han.
Och utvecklar:
– Totalt kan det när organisationen är etablerad handla om cirka 100-150 arbetstillfällen. Gällande civila tjänster behövs bemanning inom bland annat ekonomi, kommunikation och HR.
– En stor process och en utmaning. Och det här gäller anställningar som kommer att inledas under 2021 eller 2022, inflikar han.

Ronny Modigs tar vid och understryker gott samarbetsklimat med såväl kommun som andra berörda myndigheter och instanser i Falun.
– Vi har en bra grund i det som redan finns i Falun, och sedan följer utveckling för både personalsidan och byggnationer.
– Det kommer att bli successivt större och organisationen kommer att växa så det knakar, framhåller han i entusiastiska ordalag.
Daniel Banck, chef för Dalregementsgruppen, konstaterar kärnan i vad som nu präglar positiva utsikter och framåtanda för Dalregementet och Falun.
– Det här är något som både vi och Dalarna kämpat för.

Ronny Modigs instämmer, och omnämner att I 13 även fortsättningsvis utgörs av Dalregementsgruppen och Hemvärnet.
– Och rekryteringen är som sagt viktig, vi ska därtill sätta en stab och behöver överlag få till en hel del ganska snabbt.
– 2022 börjar bland annat arméns grundutbildning.
Han konstaterar spännande tider, där en betydelsefull hemkomst möter stark framtidstro.
– Det är för mig en stor ära att komma hem till både Dalregementet och Falun, säger överste Ronny Modigs, ny chef för Dalregementet I 13.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS