ANNONS

Från och med 2025 beräknas 8 000 totalförsvarspliktiga årligen göra värnplikt. För att klara denna ökning behöver Sverige ett nytt tillika tredje prövningskontor.
Foto: Sonny Jonasson

Nydöpt myndighet växer i takt med förstärkt försvarsmakt

DALARNA Syftet är att stärka Sveriges försvarsförmåga och för att möta Försvarsmaktens behov av en större krigsorganisation.

Därför föreslås nu att kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ökar och ytterligare ett prövningskontor etableras.
Dessutom byter myndigheten namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.
– Ett tredje prövningskontor är avgörande för att klara den ökade prövningsvolymen, säger generaldirektör Christina Malm.

Beslutet att återaktivera värnplikten har haft stor påverkan på Rekryteringsmyndighetens verksamhet.
Och bland annat det sannolikt snart återetablerade Dalregementet är en del i denna framtidssatsning från Försvarsmakten.
Prövningskontor finns i dag i Stockholm och Malmö, med total kapacitet att genomföra cirka 25 000 prövningar årligen. Ett tredje prövningskontor på blågul mark ska öka förmågan med ytterligare 10 000 prövningar årligen.

Vilket också beskrivs som en förutsättning för att klara av de framöver ökande volymerna.
I regeringens proposition för totalförsvaret år 2021-2025 föreslås en stegvis ökning av antalet som ska göra grundutbildning med värnplikt. För att från och med 2025 omfatta
8 000 totalförsvarspliktiga årligen.

För att möjliggöra ökningen av mönstringar och prövningar behöver Rekryteringsmyndigheten etablera ett nytt prövningskontor. Vilket också spås innebära bättre robusthet och minskad sårbarhet för myndigheten. Dels genom att kontorets storlek kräver fler medarbetare med samma profession, och dels genom att medarbetare kan omfördelas mellan kontoren om så behövs.

För att etablera det tredje kontoret tillförs Rekryteringsmyndigheten 62 miljoner kronor i 2021 års budget.
– Ett tredje prövningskontor är avgörande för att klara den ökade prövningsvolymen när fler ska göra grundutbildning med värnplikt.
– Det är mycket glädjande att vi nu på allvar kan sätta i gång med etableringen, säger generaldirektör Christina Malm i en kommuniké från Rekryteringsmyndigheten.

Inför etableringen av de existerande prövningskontoren beställdes en analys av den framtida prövningsverksamheten vid Rekryteringsmyndigheten av FOI.
När förslag av ort för det tredje prövningskontoret tas fram utgår Rekryteringsmyndigheten från FOI:s analys. Hänsyn kommer att tas till var ungdomarna bor samt restid till prövningen med allmänna kommunikationsmedel.

Vidare meddelas att verksamheten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet förändrats genomgripande via 2014 och 2017 års regeringsbeslut.
Vilket ger vid hand att myndighetens namn inte längre avspeglar dess primära verksamhet.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är central för personalförsörjningen av totalförsvaret. Därav lyfter man nu att också namnet bör återspegla myndighetens uppdrag. Förslaget att byta namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk beskrivs ta hänsyn till myndighetens omfattande verksamhet och uppfyller önskade krav.
I propositionen avser regeringen därför att byta namn på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk från och med den 1 februari 2021.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS