ANNONS

“Gemensamt för korsningarna som ska byggas om i Borlänge och Falun är att de har ett stort trafikflöde med korsande mindre vägar. Med cirkulationsplatser skapas en bättre trafikmiljö där säkerheten och framkomligheten ökas”, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.
Foto: Sonny Jonasson

Nya rondeller i Falun och Borlänge

FALUN/BORLÄNGE. Under veckan har Trafikverket börjat bygga om korsningar på E16 till cirkulationsplatser. De ska öka trafiksäkerheten och framkomligheten för bilister, gående och cyklister. Björkar ska även planteras för att göra infarten till Borlänge trevligare.

– Gemensamt för korsningarna som ska byggas om i Borlänge och Falun är att de har ett stort trafikflöde med korsande mindre vägar. Med cirkulationsplatser skapas en bättre trafikmiljö där säkerheten och framkomligheten ökas, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.
Det blir två nya cirkulationsplatser på E16 i Borlänge, där en cirkulationsplats ska byggas vid korsningen Masergatan/Krokgatan och vid in- och utfarten till Ritargatan/väg 50.

I veckan började Trafikverket bygget vid Masergatan/Krokgatan. I korsningen ska två korsningspunkter på E16 tas bort för att öka trafiksäkerheten. De ska ersättas med en cirkulationsplats som knyter ihop Masergatan med Krokgatan. Nuvarande utfarten från Masergatan till E16 stängs. Arbetet färdigställs i år.
När den nya cirkulationsplatsen är på plats planteras 26 nya lindar som ska ersätta den nuvarande lindallén som måste tas ned vid ombyggnaden.
Nästa sommar byggs och färdigställs korsningen vid Ritargatan. Här ska björkplanteringar anläggas för att förbättra gestaltningen av området och infarten till Borlänge från Ludvikahållet.

Även i Falun kommer två nya cirkulationsplatser på E16 att byggas. Der blir korsningarna vid Norra Järnvägsgatan och Regementsgatan som byggs om till cirkulationsplatser.
Nästa vecka startar arbetet med korsningen vid Norra Järnvägsgatan. Korsningen är olycksdrabbad och den innebär trafiksäkerhetsrisker i rusningstrafik för trafikanter till och från området Bojsenburg.
Hastighetsdämpande åtgärder blir aktuella vid gång- och cykelöverfarten intill korsningen, vilket ska öka säkerheten för gående och cyklister. Arbetet färdigställs i år och nästa sommar byggs korsningen vid Regementsgatan om.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS