ANNONS

Bjursås, Danholn, Enviken, Grycksbo, Linghed, Svärdsjö, Sågmyra och Vika får under 2020 nya hastighetsgränser på sina vägar. Nuvarande hastighetsbegränsningar på 50 och 70 kilometer i timmen är tänkta att ersättas av 30, 40, 60 och 80.
Foto: Sonny Jonasson

Nya hastighetsgränser för Faluns byar

FALUN 30, 40, 60, 80. 2020. Nästa år får Faluns landsbygd nya hastighetsgränser. Tongivande faktorer har varit gatans standard, säkerhet och kunskap om hur mycket våld människokroppen tål.

Under 2020 får Bjursås, Danholn, Enviken, Grycksbo, Linghed, Svärdsjö, Sågmyra och Vika nya hastighetsgränser på sina vägar. Detta då en ny hastighetsplan för kommunens yttre tätorter godtagits efter beslut av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
De yttre tätorterna uppvisar under nästkommande år därför snarlika hastigheter som kommunens centrala delar. Nuvarande hastighetsbegränsningar på 50 och 70 kilometer i timmen är tänkta att ersättas av 30, 40, 60 och 80 på ovan nämnda orters trafikvener.
Många vägar i de tätbebyggda områdena uppges få 30 eller 40 kilometer i timmen som huvudsaklig hastighetsbegränsning.

Förändringarna av hastighetsgränserna gäller både kommunens, enskilda och Trafikverkets vägar inom den berörda tätbebyggelsen. Kommunen utgör i denna fråga beslutande organ.
– Det här är ett åtagande vi fått från politiskt håll, berättar kommunens avdelningschef för trafik och mark, Nicklas Karlsson.
– Uppdraget gäller en hastighetsöversyn i hela kommunen, och de centrala delarna är sedan tidigare genomförda. Det här är nästa steg.
Tongivande faktorer har varit gatans standard, säkerhet och funktion samt kunskap om hur mycket våld människokroppen tål.

Är vägarna som får nya hastighetsgränser olycksdrabbade sträckor?
– Nej, inte så att de särskiljer sig från andra. Syftet med de nya hastighetsgränserna är enligt riktlinjerna en modern hastighetssättning i förhållande till både Trafikverket och Europastandard, förklarar Nicklas Karlsson.
I Sundborn pågår en åtgärdsvalsstudie för skapandet av ny gång- och cykelväg längs med Ramsnäsvägen. Därav väntar kommunen med hastighetsändringar i byn tills denna färdigställts.
Vissa justeringar av hastighetsplanen har gjorts utifrån synpunkter och remissvar signerade allmänhet, vägföreningar, intresseföreningar och myndigheter.
Kommunen har gällande dessa också lovat bemöta samtliga – mer än hundratalet – inskickade synpunkter.
– Susanne Bodén, trafikingenjör på Falu kommun, håller nu på att besvara dessa, upplyser Nicklas Karlsson.

Fotnot: Detaljerad information om de nya hastighetsgränserna på respektive ort finns också att beskåda på falun.se/trafik–resor.

Publicerad i Annonsbladet (Falun) vecka 26 2019.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS