ANNONS

Ombyggnationen av Gylle skola planeras ske etappvis och ambitionen är att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen vid årsskiftet 2021/2022.
Foto: White arkitekter

Nya Gylle skola – ett efterlängtat projekt

Efter branden i den rivningsklara byggnaden, så blickar Borlänge kommun framåt i rivnings- och byggplanerna för Gylle skola.

Gylle skola är i stort behov av underhåll, skolan är cirka 50 år gammal. Antalet elever i skolans upptagningsområde beräknas öka fram till 2027. För att ge elever och personal de bästa förutsättningarna för trivsel och lärande, både nu och i framtiden, behöver Gylle skola byggas om.
Ombyggnationen och anpassningen planeras ske etappvis. Preliminär byggtid är 2020-2025. Ambitionen är att delar av verksamheten ska kunna flytta in i den första färdigställda etappen vid årsskiftet 2021/2022.

Byggprojektet för Gylle skola löper på enligt plan. Med ett godkänt rivningslov fortsätter rivning av byggnader i etapp 1. När nybyggnationen kan påbörjas beror på den bygglovsprocess som pågår. Bygglovet är beviljat och beräknas bli godkänt inom 3-4 veckor.
– Gylle skola har länge varit i behov av åtgärder, dels på grund av stora renoveringsbehov men också för att elevantalet ökar. Händelsen med branden på skolan är förstås omtumlande men vi är lättade över att ingen skadades och att släckningsarbetet och sanering kunnat genomföras på ett bra och effektivt sätt. Jag vill ge mitt varmaste tack till polis, räddningstjänst, personal och elever för alla era insatser och ert tålamod. Vi blickar nu framåt och den nya skolan är mycket efterlängtad av elever och personal och vi har jobbat länge för det här. Det är otroligt skönt att vi är igång och jag hoppas nu på en smidig process så att bygget av den nya skolan kan påbörjas så snart som möjligt, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Monica Lundin (L).

– Vi har tidigare i år träffat de närmaste grannarna för att informera kring detta stora och välbehövliga projekt och vi hade planerat ett fysiskt möte nu när bygglovsprocessen är igång. Tyvärr är inte större fysiska möten möjliga på grund av restriktionerna kring covid-19 och därför har informationen skickats ut via post till de närmaste grannarna samt digitalt via skolan till vårdnadshavare. Men jag ser fram emot att träffas igen när möjlighet ges för det, säger Monica Lundin.
På borlange.se kan man följa det senaste som händer i projektet samt få svar på allmänna frågor. Här publiceras inom kort också illustrationsbilder på utvändig exteriör för de nya skolbyggnaderna samt en skiss på byggnaderna som nu rivs i etapp 1.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS