ANNONS

Lena Hallengren presenterar nya generaldirektören för Folkhälsomyndigheten Karin Tegmark Wisell.
Foto: Magnus Liljegren/ Regeringskansliet

Nya generaldirektören har sina rötter i Falun

FALUN. Karin Tegmark Wisell är född 1969 i Falu Kristine församling i Falun. Hon är läkare, mikrobiolog, biträdande statsepidemiolog och från den 1 november 2021 generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, meddelades förra veckan. Hon har under pandemin medverkat i flertalet presskonferenser.

Den 28 oktober utsåg regeringen Karin Tegmark Wisell till generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Hon är i dag biträdande statsepidemiolog och avdelningschef vid avdelningen för mikrobiologi vid Folkhälsomyndigheten. Hon tillträdde den 1 november 2021.
– Jag är mycket glad och hedrad att få detta förtroende. En god folkhälsa stärker samhällets utveckling, i och med den personliga hälsan styrs möjligheten för var och en av oss till ett aktivt och meningsfyllt liv. Det preventiva folkhälsoarbetet motverkar också belastningen på hälso- och sjukvården. För att alla i samhället ska ha likvärdiga förutsättningen för en god hälsa, är insatser i det tidiga i livet viktigt. Inte minst för att bryta utvecklingen med den ökade psykiska ohälsan.

Detta var några av de delar av folkhälsan som Karin Tegmark Wisell passade på att belysa.
Hon fortsatte:
– Jag ser fram emot att tillsammans med myndighetens dryga 600 medarbetare fortsätta utveckla myndighetens viktiga uppdrag, där en god och jämlik hälsa i hela befolkningen är det övergripande målet, sa Karin Tegmark Wisell.
– Jag är mycket glad över att Karin Tegmark Wisell har tackat ja till uppdraget. Hon är synnerligen välkvalificerad. Hon har rätt kompetens, rätt erfarenhet och en stark vilja att föra Folkhälsomyndigheten vidare, säger socialminister Lena Hallengren.
Karin Tegmark Wisell är till yrket överläkare och disputerad specialist i klinisk bakteriologi. Hon har arbetat vid Smittskyddsinstitutet och sedermera Folkhälsomyndigheten sedan 2007. Hon har en lång erfarenhet av och en hög kompetens i smittskyddsfrågor. Vidare har hon en lång erfarenhet av chefspositioner vid Folkhälsomyndigheten.

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS