ANNONS

Regementschef Ronny Modigs, kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck samt Fortifikationsverkets chef för region Mitt, Jan-Olov Hedqvist. Trion presenterar nu rådande planer att placera nya Dalregementet på Myran i Falun.
Foto: Sonny Jonasson

Nya Dalregementet föreslås hamna på Myran

FALUN. Nu står det klart att nya Dalregementet föreslås hamna på Myran-området i Falun. Platsen bedöms av Försvarsmakten, Fortifikationsverket och kommunen som bäst lämpad för ändamålet. Vid en pressträff skänker initierade representanter inblick i Faluns militära framtid. – En unik satsning som vi ser fram emot att vara del av, säger Jan-Olov Hedqvist som är chef för Fortifikationsverkets region Mitt.

Alternativen som agerat föremål för militära scenarion är Jämmerdalen, Högbo och Myran-området.
De två förstnämnda sållas bort till följd av bristande egenskaper gällande terräng och utrymme.

Överste Ronny Modigs, regementschef vid Dalregementet I 13, förklarar en skärskådande process.
– Högbo är lite för litet och ger få förutsättningar för framtida tillväxt. Därtill är det ett väldigt kuperat område, vilket innebär väldigt kostsamt markarbete.
Han fortsätter:
– Och den sannolikt viktigaste aspekten är att vi anser Högbo vara beläget för nära inpå bebyggelsen där samt Järlinden.

Jämmerdalen framhålls också det uppvisa icke önskvärda markattribut. Ett nytt jättebygge av regementsdignitet på platsen skulle också resultera i att man inkräktar på redan existerande, och till storleken förhållandevis blygsamt, skjutfält.
Med detta i åtanke samt flertalet positiva faktorer som bränsle, har man under förra veckan enats om att gå vidare med Myran-området som tilltänkt geografiskt högkvarter för det nya regementet.
Detta område förklaras av Modigs, Hedqvist och kommunstyrelsens ordförande i Falun, Joakim Storck, utgå från gamla Svärdsjövägen och sedan göra anspråk på hela sträckan i riktning nya avfarten.
– Ett lämpligt område sett till omfattning och flera andra faktorer. Vi tar höjd för att ha möjlighet att kunna expandera och bli en brigadplattform, upplyser Ronny Modigs.

Man har utfört analyser gällande bland annat själva militära verksamheten likväl som infrastrukturella faktorer.

Helheten visar goda möjligheter för en etablering av det nya Dalregementet.
Modigs sammanfattar också en ambition att vara i hög grad transparent med civilsamhälle och närmiljö.
– De lugnare och tystare delarna av verksamheten placeras närmare mer liv och rörelse, medan vi aktivt väljer att ha de aningen bullrigare inslagen lite längre bort.
– Det här är en långsiktig satsning på en mycket långsiktig etablering. Vi jobbar nu tillsammans för att vidareutveckla det här, anför regementschefen.

“Vi tar höjd för att ha möjlighet att expandera längre fram”, upplyser regementschef Ronny Modigs. Foto: Sonny Jonasson

Jan-Olov Hedqvist upplyser att det i dagsläget är svårt att sia i några mer precisa termer om när regementet kan ståta i färdig figur.
Dock uppskattas det kunna vara verklighet vid decenniets slutskede och med 2028 som tänkbart riktmärke.
Den ekonomiska aspekten är också den för tidig att klä i annat än teoretiska nummer.
– Men det här är ju ett enormt projekt, så vi talar sannolikt i siffror om flera hundratals miljoner, säger Hedqvist.

Marken tänkt för regementet ägs av kommunen samt Fortifikationsverket.
– Det är ju i dagsläget också ett område för rekreation och platsen huserar naturvärden. Detta är givetvis något vi har förståelse för och kommer att ta hänsyn till, understryker han.
När det nya regementet är på plats, blir några verksamheter kvar i de gamla byggnaderna?
– Det kan säkert bli några kvar här på det gamla området, men min känsla är att det mesta hamnar på det nya området.
Han summerar sin syn på nu stundande avstamp mot framtiden:
– Det här är en unik satsning som vi ser fram emot att vara del av.

Joakim Storck (C) ser som kommunstyrelsens ordförande goda tider an för Falun i det stora flöde som omger en satsning av den här naturen.
– Det vi nu landat i känns klokt. Det innebär dessutom långsiktiga värden för Falun av än större omfattning än i tidiga beräkningar, framhåller han.
Och utvecklar:
– Viktiga inslag i själva processen är för oss att säkra kapacitet för att hantera ett så här stort och komplext projekt.
– Vi skapar tillväxt för framtiden, och det finns goda möjligheter att det här så att säga spiller över positivt i fråga om exempelvis arbetstillfällen i Falun.
Joakim knyter ihop nu aktuella skede med vad som stundar i en strid ström av potentiella plustecken för Falun som militärt nav.
– Jag instämmer med Ronny Modigs. Nu går vi vidare för att på bästa sätt utveckla det här.

 

Dela på facebook
Facebook

ANNONS

Reporter

ANNONS

ANNONS